30. April 2014.

Odustajanje od Bosnjastva i lutanje Muslimana citati Ild Bogdanov, Smodlak…

Share

Odustajanje od Bosnjastva i lutanje Muslimana citati Ild Bogdanov, Smodlak…  Muslimansko bošnjaštvo nije imalo širu demokratsku platformu. Nosioci ovog bošnjaštva, kao i za vrijeme osmanskog perioda, tako i u period vladavine Austro- Ugarske su uglavnom bili feudalci.. .Historijska istina o bošnjačkom identitetu muslimana sastoji se u činjenici da nisu razvili svoj specifični nacionalni identitet onakvog […]

Read more