20. May 2013.

Patareni u Bosni se spominju čak i 1568.g.u turskim izvorima

Share

Osim podataka u deftertima, postoji jedan turski dokumenat koji se odnosi na patarene i to južno od onog pojasa koji je označen kao područje na kome su se poslije turskog zauzeća manifestirali kakvi-takvi tragovi života bosanske crkve. Dokument je datiran 9.marta 1568. a nosi potpis neimara Hajretina. Tu se navodi da su radovi na mostu […]

Read more