1. May 2014.

Islam je udaljavao muslimane od Bosnjastva dokazi cinjenice

Share

Islam je udaljavao muslimane od Bosnjastva dokazi cinjenice U periodima nacionalizacije katolika i pravoslavaca, i pokušaja nametanja istog  muslimanima u Bosni i Sandžaku, Islam je djelovao kao jedan od konstitutivnih elemenata posebnosti. Kao što su pravoslavlje i katoličanstvo činili bazu srpske, odnosno hrvatske nacionalnosti, tako je Islam godinama bio obrambeni mehanizam muslimana. Međutim, ovo je […]

Read more