Prvi bosanski popis 1879 religijska i etnicka struktura stanovnistva i broj stanovnika po gradovima,okruzima i kotarima

Share

na osnovu ORIGINALNOG IZVORA link

prikaz na etničkoj karti se može pogledati ovdje

a etnička struktura tadašnjih gradova i većih naselja na linku

! kakvu su to ETNIČKU sliku/strukturu Bosne ostavili turci,
odnosno naslijedili austro-ugari prikazano po okruzima, kotarima, ispostavama, tada najvećim gradovima i naseljima

prvo što se uočava i što treba naglasiti je vidljiva činjenica po kojoj su muslimani bili VEĆINSKI pa skoro u svim tadašnjim centrima okruga, kotara, ispostava, tj. gradova i većih naselja
jedina naselja u čitavoj Bosni u kojima nisu bili većinski su sljedeća:
OKRUG BIHAĆ
Ključ / kotar Ključ
OKRUG TRAVNIK
Varcar-Vakuf (današnji Mrkonjić Grad) kotar Jajce
Kupreš / kotar Doljni Vakuf
Bugojno / kotar Doljni Vakuf
OKRUG SARAJEVO
Fojnica / kotar Fojnica
Kreševo / kotar Fojnica
Busovača / kotar Fojnica
Vareš / kotar Visoka

drugo što se uočava na prvi pogled je da slična manje/više etnička slika kao i skoro100 godina poslije, po popisu 1991.godine, pred rat, i da je svaki od tri naroda ostao manje/više većinski u onim regijama u kojima je i bio

treća činjenica koja se uočava da je okolina Sarajeva naseljena i tada većinskim pravoslavnim Vlasima, koji su po Palama, Sokocu, Han Pijesku….. ostali sve do donedavnog rata, kada su isti ti i držali u okruženju i opsadi glavni grad

Slika

Slika

Slika

Slika

tadašnji gradovi i naselja Bosne po veličini broja stanovnika

!
klikni na sliku radi uvecanja

Relevantni clanci

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.