1. December 2014.

Tarčin – Konjic 21 km

Share

JP “Autoceste FBiH” donijelo je odluku o početku eksproprijacije nekretnina za izgradnju autoceste na Koridoru 5C, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Zukići – Konjic, a koje se nalaze na području općine Konjic. Dionica Tarčin – Konjic iznosi ukupno 20 km, a poddionica Zukići – Konjic duga je oko 11km, uključujući i prilaznu saobraćajnicu koja povezuje […]

Read more