1. December 2014.

Žepče – Doboj jug = 39 km

Share

Koncesijom do dionice autoputa Doboj jug – Žepče Vlada Federacije BiH je danas je usvojila Odluku o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za dionicu Doboj jug – Žepče na autocesti koridora Vc. Projektnu strukturu izgradnje autoceste za ovu dionicu putem modela koncesije su članovima Vlade FBiH prezentirali su predstavnici Međunarodne finansijske korporacije (IFC), JP Autoceste […]

Read more