5. December 2015. Povelje bosanskih banova i kraljeva kao dokaz da je Bosna bila uredena drzava

Povelje bosanskih banova i kraljeva kao dokaz da je Bosna bila uredena drzava

Share

Povelje bosanskih banova i kraljeva kao dokaz da je Bosna bila uredena drzava Kulin ban u povelji obznanjuje da se svi moraju vladati i provoditi odredbe Povelje iz 1189. godine, što joj dodatno daje značaj dokumenta od najvišeg ranga i sa važnošću na cijeloj teritoriji države Bosne.Pored vladara Bosna je imala dvorski aparat, državni sabor […]

Read more