31. August 2015.

Novi zakon o radu federacije BiH osnovne informacije i kritike

Share

Novi zakon o radu federacije BiH osnovne informacije i kritike Vlada FBiH usvojila Zakon o radu Ovaj Prijedlog zakona koji je posljednjih dana u centru pažnje sindikata, poslodavaca i radnika, na Vladi je usvojen jednoglasno. Prijedlog zakona o radu kojim se, u što je moguće većoj mjeri, domaći propisi u ovoj oblasti harmoniziraju sa zakonodavstvom […]

Read more