7. May 2016. Cazinska buna organizovana oružana pobuna naroda protiv tadašnje vlasti u bivšoj Jugoslaviji

Cazinska buna organizovana oružana pobuna naroda protiv tadašnje vlasti u bivšoj Jugoslaviji

Share

Cazinska buna organizovana oružana pobuna naroda protiv tadašnje vlasti u bivšoj Jugoslaviji Dana 6. maja 1950. godine na Cazinskoj krajini, u 20-ak sela i zaseoka cazinskog i kladuškog sreza te susjednih sela preko rijeke Korane u Kordunu, desila se jedina, u historiji zabilježena, organizovana oružana pobuna naroda protiv tadašnje vlasti u bivšoj Jugoslaviji. Ustanici su […]

Read more