100 najvećih u privredi BiH

100 najvećih u privredi BiH

PostPostao/la admin » Sub vel 14, 2015 3:29 pm

windows7sevn.org Facebook Share
2008.god.

TOP 100 u Federaciji BiH po prihodima iz osnovne djelatnosti (bez bankovnog i osiguravateljskog sektora):

1.JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D. SARAJEVO
2. ARCELORMITTAL D.O.O. ZENICA",
3. ALUMINIJ d.d. Mostar
4. BH Telecom d.d. Sarajevo
5. HOLDINA d.o.o. Sarajevo
6. KONZUM d.o.o. Sarajevo
7. ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO
8. JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar
9. GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. LUKAVAC
10.HIFA-OIL, D.O.O. TESANJ
11. PETROL BH OIL COMPANY d.o.o. Sarajevo
12. ENERGOPETROL d.d. SARAJEVO
13. BINGO d.o.o. TUZLA
14. JP HT d.o.o. Mostar
15. ASA AUTO d.o.o. Sarajevo
16. PREVENT CUTTING d.o.o. VISOKO
17. C.D.E.B. d.o.o. Sarajevo
18. ANTUNOVIC d.o.o. Orasje
19. BH-GAS d.o.o. Sarajevo
20. OMV BH d.o.o.
21. FIS d.o.o. Vitez
22. MERCATOR D.O.O. SARAJEVO
23. KLINICKI CENTAR SARAJEVO
24. BOREAS d.o.o. Kresevo
25. VIOLETA d.o.o. Tomislavgrad
26. ROBOT GENERAL TRADING Co d.o.o. Sarajevo
27. TMD Ai d.o.o. GRADACAC
28. INTERMERKUR d.o.o. Sarajevo
29. VOLKSWAGEN SARAJEVO
30. CC HBC B-H d.o.o. Sarajevo
31. ORBICO d.o.o. Sarajevo
32. RUDNICI "KREKA" U TUZLI d.o.o.
33. TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ
34. KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo
35. RMU "BANOVICI" d.d. BANOVICI
36. KLAS d.d. Sarajevo
37. TELOPTIC d.o.o. Sarajevo
38. OMEGA d.o.o. ZIVINICE
39. ATACO d.o.o. Mostar
40. ZOVKO OIL D.O.O. ZEPCE
41. Bosnalijek d.d.
42. AKOVA IMPEX d.o.o. SARAJEVO
43. DRVOPROMET d.o.o. Sarajevo
44. C.I.B.O.S. d.o.o. Sarajevo
45. FEAL D.O.O. SIROKI BRIJEG
46. D.O.O. FCL LUKAVAC
47. SIRBEGOVIC d.o.o.GRACANICA
48. DK TRADE d.o.o. Sarajevo
49. FDS d.d. Sarajevo
50. JP ZFBiH d.o.o. Sarajevo
51. KAPIS d.o.o. Tomislavgrad
52. UNIVERZITETSKI KLINICKI CENTAR JZU TUZLA
53. MEPAS D.O.O. SIROKI BRIJEG
54. PRIMORKA D.O.O. SIROKI BRIJEG
55. Philip Morris BH d.o.o. Sarajevo
56. VOLKSBANK LEASING BH Sarajevo
57. SARAJEVSKA PIVARA DD Sarajevo
58. LAGER D.O.O. POSUSJE
59. JP BH POSTA d.o.o. SARAJEVO
60. Hercegovinalijek d.o.o. Mostar
61. KIM TEC D.O.O VITEZ
62. JU"APOTEKA SARAJEVO" SARAJEVO
63. ECONOMIC d.o.o. Vitez
64. AS D.O.O. TESANJ
65. MERKUR d.d. Sarajevo
66. GORENJE COMMERCE DOO ILIDZA
67. MESNA INDUSTRIJA "FARMER" SIROKI BRIJEG
68. FERRO-KEŠ d.o.o.Mostar
69. JP D.C.F BiH d.o.o. Sarajevo
70. TIOIL d.o.o. Stara Bila
71. MIMS d.o.o. Sarajevo
72. RMU "KAKANJ" D.O.O. KAKANJ
73. CT Computers BA d.o.o. Sarajevo
74. VOKEL D.O.O. VINJANI POSUSJE
75. PODRAVKA d.o.o. Sarajevo
76. SMS CO D.O.O. SIROKI BRIJEG
77. SARAJEVSKI KISELJAK d.d. Kiseljsk
78. SISECAM SODA LUKAVAC d.o.o. LUKAVAC
79. GRAFOTISAK D.O.O. GRUDE
80. JUNUZOVIC-KOPEX doo LUKAVAC
81. PREVENT LEATHER SRAJEVO d.o.o. Visoko
82. VINDIJA d.o.o. Sarajevo
83. ANS DRIVE d.o.o. Sarajevo
84. SAB D.O.O BUSOVACA
85. LEDO d.o.o. Citluk
86. MEGGLE D.O.O. POSUSJE
87. CEMENT ADRIA d.o.o. Sarajevo
88. Imperial Tobacco BH d.o.o.
89. CAGO KOMERC D.O.O. ZENICA
90. ALMY D.O.O. ZENICA
91. UTD "BEST" d.o.o. Travnik
92. GP "PUT" d.d. Sarajevo
93. ECOS d.o.o. Vitez
94. KORLEA d.o.o.Jajce
95. B.S.I. d.o.o. Jajce
96. TRANZITEXPORT DOO
97. NATRON-HAYAT d.o.o. MAGLAJ
98. J.U.DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
99. LORA d.o.o. Sarajevo
100. Standard d.d. Sarajevo


27.6.2014.g. http://ekapija.ba/bs/Vijest/news/100-na ... jama/40888

Projekat 100 najvećih u privredi BiH, koji Poslovne novine (izdanje Privredne štampe d.o.o. Sarajevo
http://www.privrednastampa.biz/Default. ... pacijaID=1)
realizuju već 27 godina, i ove godine okrunjen je dodjelom priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2013. godini. Ceremonija dodjele priznanja održana je u četvrtak u Sarajevu.

Na osnovu završnih računa koje je ove godine predalo 29.363 kompanije u BiH AFIP-u i APIF-u, Poslovne novine su, u saradnji sa Agencijom TEC, rangirale kompanije u BiH, prema postignutim rezultatima u 2013. godini.

Rangirane su kao i obično velike, srednje i male kompanije prema ukupnom prihodu, neto dobiti, izvozu i investicijama.

Za stavku investicija korištena je pozicija investicije gotovinskog toka. Ove godine, kao i lani, rađeno je po određenim kriterijima: da se godinu na godinu izvještaj ne razlikuje više od 5%, da najmanje 70% dobiti dolazi iz operativne dobiti, te da kompanija nije imala blokirane transakcione račune duže od 25 dana.

„Preko 800 kompanija koje su se i ove godine našle na našim rang-listama poruka su stranim ulagačima da BiH ima kompanije, resurse i kadrove koji mogu da se nose sa izazovima“, rekla je Alena Ahmetspahić - Fočo, urednica Poslovnih novina i specijalnog izdanja 100 najvećih u BiH, te, između ostalog, izjavila:

“Rezultati poslovanja 100 najvećih u BiH pokazuju da njihov ukupni prihod u 2013. godini iznosi 19,8 milijardi KM nešto malo viši nego godinu prije. Ukupne investicije 100 najvećih kompanija u BiH u prošloj godni iznosile su 2,3 milijarde KM. Ukupno su izvezle nešto više od 4 milijarde KM, dok je ukupni izvoz BiH privrede bio 8,6 milijardi KM.“

Najveći ukupni uprihod u 2013. godini ostvarila je
u kategoriji velikih kompanija
Optima GRUPA d.o.o. Banja Luka, u iznosu od 1,278,995,956 KM.

U kategoriji srednjih kompanija na prvom mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu je
Sport Vision d.o.o. Bijeljina sa ostvarenih 70,738,208 KM.

U kategoriji malih kompanija na prvom mjestu po ostvarenom ukupnom prihodu je
COBA Automotive BH d.o.o. Sarajevo sa ostvarenih 50,983,270 KM.


Najveću neto dobit ostvario je:
u kategoriji velikih kompanija
BH Telecom d.d. Sarajevo u iznosu od 126,638,660 KM.

U kategoriji srednjih kompanija najveću neto dobit ostvario je
Sport Vision d.o.o. Bijeljina u iznosu od 6,207,256 KM.

U kategoriji malih kompanija najveću neto dobit ostvario je
Telegroup d.o.o. Banja Luka u iznosu od 3,273,923 KM.


Najveći izvoznik
u kategoriji velikih kompanija je
Prevent BH d.o.o. Visoko, Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet u automotivima, sa ostvarenih 417,304,845 KM izvoza.

U kategoriji srednjih kompanija na prvom mjestu je
Petrolinvest d.d. Sarajevo sa ostvarenih 21,750,883 KM izvoza.

U kategoriji malih kompanija na prvom mjestu je
Metax d.o.o. Bugojno sa ostvarenih 8,132,781 KM izvoza.

Najveći investitor u BiH su
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar sa 439,203,235 KM ostvarenih investicija.

„Srebreni pečat“ - specijalno priznanje „Poslovnih novina“ za ukupne rezultate poslovanja u 2013. godni, koji podrazumijevaju doprinos razvoju bh. privrede i zapošljavanja, kao i doprinos lokalnoj zajednic dodijeljen je preduzeću Sisecam Soda Lukavac d.o.o.
Renomirana kompanija za proizvodnju lake i teške sode i drugih proizvoda od sode „Sisecam Soda Lukavac“ d.o.o. iz Lukavca u prošloj godini ostvarila je sveukupne dobre rezultate u odnosu na 2012. godinu: povećali su ukupne prihode za 9,36%; povećali su neto dobit za 67,1%,investicije za 28,6% i izvoz za 5,9%.

Dobitnice specijalnih priznanja „Žene u biznisu - žene poduzetnice i menadžeri“ su Enisa Bekto, direktorica Bekto-Precise d.o.o i Ivana Bunoza, izvršna direktorica za ekonomske poslove JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Poslovne novine dodijelile su i Priznanje Općini Tešanj za kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta, u okviru projekta „Gradovi/opštine i biznis”.

Općina Tešanj je poznata po uspješnim domaćim firmama, a proizvodi iz ove općine se izvoze u 60 zemalja širom svijeta. Obim izvoza Općine Tešanj je konstantno rastao i u 2013. godini je iznosio 325 miliona KM, što je za 44 miliona više u odnosu na 2012. godinu. Udio Općine Tešanj u izvozu FBiH iznosi 5,73% čime se svrstava među deset općina sa najvećim izvozom u FBiH u 2013. godini. U istom periodu registrovano je 460 novih radnih mjesta.

Ovogodišnje specijalno izdanje Poslovnih novina donosi i analize iz tri oblasti prerađivačke industrije u BiH sa najvećim operativnim prihodima. Iz analiza je moguće uočiti trendove u domenu prihoda, izvoza, strukture kapitala i prosječnog broja zaposlenih od 2009. do 2013. godine. Prema dostupnim podacima iz navedenog perioda, ukupno smo obradili i analizirali na nivou BiH 1.184 kompanije u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, pića i duhana; za 1.429 kompanija koje se bave proizvodnjom drveta i proizvoda od drveta; za 1.038 kompanija koje se bave proizvodnjom baznih metala i metalnih proizvoda.

Objavljena je i analiza poslovanja prerađivačke industrije u Federaciji BiH, sa rejtingom privrednih društava. Obrađeni su i podaci za Federaciju BiH, odnosno 14 oblasti proizvodnje za 4.635 pravnih lica u prerađivačkoj industriji, koja je u 2013. ostvarila ukupan operativni prihod 8,6 milijardi KM; ukupni izvoz 3,5 milijardi KM, a broji oko 80 hiljada zaposlenih.

Prvi put rangiran je i bankarski sektor u BiH po neto dobiti ostvarenoj u 2013. godini.

Najvrijedniju nagradu ovogodišnje dodjele priznanja sponzorirao je MCT - Menadžment Centar Turska. Riječ je o vaučeru u vrijednosti od 2.400 eura koji je uručen direktoru za ljudske resurse kompanije Sisecam Soda Lukavac za boravak u Istanbulu i prisustvo/kotizaciju na 15. marketinškoj konferenciji, koja će se održati u decembru ove godine pod nazivom „Are You Ready to Change the Game?“.
ne zna primitivizam šta je minimalizam

Slika
Avatar korisnika
admin
Site Admin
 
Postovi: 5729
Pridružen: Sub pro 29, 2012 2:09 pm
Lokacija: Tuzla, Bosna

Re: 100 najvećih u privredi BiH

PostPostao/la admin » Sub vel 14, 2015 3:44 pm

Projekt "100 najvećih u privredi" BiH, koji Poslovne novine (izdanje Privredne štampe d.o.o. iz Sarajeva) realizuju već 26 godina, i ove godine okrunjen je dodjelom priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2012. godini. Ceremonija dodjele priznanja najboljim među najboljim održana je danas u poslovnoj zgradi Moje Banke u Sarajevu.

Rang-liste 100 najvećih kompanija u BiH, koje već tradicionalno objavljuju Poslovne novine, ove godine urađene su prema unaprijeđenoj metodologiji. Podaci su obrađeni za sve pravne osobe iz cijele BiH, koje su predale svoje završne račune za 2012. godinu.

Kompanije su, kao i do sada, rangirane
- prema veličini (velike, srednje i male)
- i u četiri kategorije - ukupni prihod, neto dobit, izvoz i investicije.


Specijalno priznanje Poslovnih novina "Srebreni pečat", za ukupne rezultate poslovanja u 2012. godni, koji podrazumijevaju doprinos razvoju bh. privrede i zapošljavanja, kao i doprinos lokalnoj zajednici, ove godine dodijeljen je preduzeću ASA Prevent Group Sarajevo.

Rangiranje velikih preduzeća

Prve tri velike firme prema ukupnom prihodu u 2012. godini su:

1. Optima Grupa d.o.o. Banja Luka 1.300.788.068 KM
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 926.280.807 KM
3. Arcelor Mittal Zenica d.o.o. 723.172.630 KM

Prve tri velike firme prema izvozu u 2012. godini:

1. Aluminij d.d. Mostar 440.967.127 KM
2. ArcelorMittal Zenica d.o.o. 430.434.757 KM
3. Optima Grupa d.o.o. Banja Luka 280.509.533 KM

Prve tri velike firme prema neto dobiti u 2012. godini su:

1. BH Telecom d.d. Sarajevo 131.700.576 KM
2. Telekomunikacije Republike Srpske a.d. - B. Luka 109.963.497 KM
(Telekom Srpske a.d. Banja Luka i MTEL a.d. B. Luka)
3. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 86.347.115 KM

Prve tri velike firme prema investicijama u 2012. godini su:

1. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 291.155.510 KM
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 243.379.397 KM
3. EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o. 209.555.760 KM

Rangiranje preduzeća prema konsolidovanim rezultatima poslovanja u 2012.

Prema konsolidovanim rezultatima poslovanja u 2012. prema ukupnom prihodu:

1. Optima Grupa d.o.o. Banja Luka 1.301.788.000 KM
2. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo 955.367.000 KM
3. ArcelorMittal Zenica d.o.o. 723.172.000 KM

Prema konsolidovanim rezultatima poslovanja u 2012. najveći izvoznici u BiH su:

1. Prevent BH d.o.o. Visoko 477.316.000 KM
2. Aluminij d.d. Mostar 440.967.000 KM
3. ArcelorMittal Zenica d.o.o. 430.434.000 KM

Prema konsolidovanim rezultatima poslovanja u 2012. najveći prema neto dobiti su:

1. BH Telecom d.d. Sarajevo 131.700.576 KM
2. Telekomunikacije Republike Srpske a.d. - B. Luka 110.545.854 KM
(Telekom Srpske a.d. Banja Luka i MTEL a.d. B. Luka)
3. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 86.347.115 KM

Rangiranje srednjih preduzeća

Na rang-listi srednjih preduzeća prema ukupnom prihodu u 2012. godini prva tri mjesta zauzeli su:

1. Trgovir-Energy d.o.o. Gračanica 45.975.621 KM
2. SGB d.o.o. Banja Luka 42.646.920 KM
3. Henzi Commerce d.o.o. Sarajevo 29.101.444 KM

Prve tri srednje firme prema izvozu u 2012. godini su:

1. Bill Colour Metal d.o.o. Banja Luka 12.109.478 KM
2. Kotex-Derma d.o.o. Tuzla 11.669.973 KM
3. Compact d.o.o. Banja Luka 11.133.886 KM

Prve tri srednje firme prema neto dobiti u 2012. godini su:

1. Magnolija EU d.o.o. Banja Luka 3.464.343 KM
2. Marmerossi d.o.o. Sanski Most 3.280.990 KM
3. Pirnar d.o.o. Bosanski Petrovac 3.248.426 KM

Rangiranje malih preduzeća

Na rang-listi malih preduzeća prema ukupnom prihodu u 2012. godini prva tri mjesta zauzeli su:

1. Dobby d.o.o. Tuzla 7.835.462 KM
2. Makromikro d.o.o. Sarajevo 7.078.631 KM
3. Leading d.o.o. Sarajevo 6.914.958 KM

Prve tri male firme prema izvozu u 2012. godini su:

1. Makromikro d.o.o. Sarajevo 6.379.249 KM
2. Gormi drvo d.o.o. Sarajevo 4.121.074 KM
3. Golden Tours d.o.o. Tuzla 3.891.122 KM

Prve tri male firme prema neto dobiti u 2012. godini su:

1. Optima Power d.o.o. Modriča 1.030.490 KM
2. Romanija-Kop d.o.o. Han Pijesak 815.775 KM
3. Telefongradnja d.o.o. Kalesija 802.306 KM

Urednica Alena Ahmetspahić-Fočo izjavila je kako Poslovne novine realizirajući i ove godine projekt "100 najvećih u privredi" podižu svijest javnosti, privrednika i političara o važnosti stvaranja pozitivnog poslovnog okruženja za dalji razvoj privrede, ali i države BiH.

"Više od 800 kompanija koje su se ove godine našle na našim rang-listama poruka su stranim ulagačima da BiH ima kompanije, resurse i kadrove koji mogu da se nose sa izazovima. Na osnovu završnih računa koje su kompanije predale izračunali smo da je 100 velikih kompanija u BiH ostvarilo ukupan prihod od 19 milijardi KM. U 2012. godini stotinu velikih izvezlo je gotovo četiri milijarde KM, što je polovina ukupnog bh. izvoza, koji, prema statističkim podacima, iznosi blizu 7,9 milijardi KM", istakla je ona.

Iako je iza nas još jedna teška poslovna godina, podaci govore da se ulagalo u privredu BiH. Stotinu velikih kompanija investitora sa ove rang-liste investiralo je blizu dvije milijarde KM u prošloj godini. Najveću neto dobit i dalje ostvaruju javna preduzeća, pa su tako prva tri sa rang-liste ostvarila 328.011.188 KM neto dobiti.

Vodeća djelatnost u BiH i dalje je trgovina, što su pokazale rang-liste srednjih i malih kompanija, koje ove godine sadrže 500 privrednih subjekata.

Urednica je najavila i novi projekt koji se već realizira od početka ove godine pod nazivom "Gradovi/općine i biznis". Cilj je medijska promocija unapređenja poslovnog okruženja.

“Kroz ovaj projekt želimo potencijalnim investitorima ponuditi informacije o 'lakoći' poslovanja, konkurentnosti i ekonomskim slobodama u bh. gradovima. Već sljedeće godine možemo očekivati i proglašenje najboljih gradova/općina u BiH za pokretanje biznisa", rekla je urednica Poslovnih novina.

Priznanja prvima s rang-listi uručili su ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, direktorica FIPA-e BiH Jelica Grujić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Sanjin Halimović, a Srebreni pečat uručila je urednica Poslovnih novina Alena Ahmetspahić-Fočo.

http://www.klix.ba/biznis/privreda/ovo- ... /130704079
ne zna primitivizam šta je minimalizam

Slika
Avatar korisnika
admin
Site Admin
 
Postovi: 5729
Pridružen: Sub pro 29, 2012 2:09 pm
Lokacija: Tuzla, Bosna

Re: 100 najvećih u privredi BiH

PostPostao/la admin » Sub vel 14, 2015 4:03 pm

100 najboljih u 2011:

VELIKA PREDUZEĆA
TOP 3 BiH kompanije po ukupnom prihodu
  1. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (956.978.442 KM)
  2. ASA Prevent Group Sarajevo (841.383.675 KM)
  3. Arcelor Mittal d.o.o. Zenica (667.741.000 KM)

TOP 3 BiH kompanije po ukupnom izvozu 2011:
  1. ASA Prevent Group Sarajevo (528.158.111 KM)
  2. Aluminij d.d. Mostar (465.228.787 KM)
  3. Arrcelor Mittal d.o.o. Zenica (367.728.000 KM).

TOP 3 BiH kompanije po ukupnoj netdobiti u 2011:
  1. BH Telecom d.d. Sarajevo (134.330.320 KM)
  2. Telekomunikacije RS a.d. Banja Luka (107.415.885 KM)
  3. UniCredit Bank d.d. Mostar (49.984.000 KM)

TOP 3 BiH kompanije po ukupnim investicijama u 2011:
  1. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (218.468.273 KM)
  2. BH Telecom d.d. Sarajevo (123.663.411 KM)
  3.Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (123.605.232 KM)


SREDNJA PREDUZEĆA
TOP 3 BiH po ukupnom prihodu u 2011:
  1. Mercatoru BH d.o.o. Sarajevo (173.322.244 KM)
  2. Bosnalijeku d.d. Sarajevo (108.599.353 KM)
  3. Sarajevskom kiseljaku d.d. Kiseljak (81.911.000 KM)

TOP 3 BiH srednja preduzeća po ukupnom izvozu u 2011:
  1. Bosnalijek d.d. Sarajevo (56.252.374 KM)
  2. Herceg d.o.o. Srebrenik (17.088.593 KM)
  3. Metalno d.d. Zenica (15.639.665 KM).

TOP 3 BiH srednja preduzeća po netdobiti u 2011:
  1. Sarajevski kiseljak d.d. Kiseljak (8.883.072 KM)
  2. Bosnalijek d.d. Sarajevo (5.938.129 KM)
  3. Mercator BH d.o.o. Sarajevo (3.371.141 KM).

TOP 3 BiH srednja preduzeća po investicijama u 2011:
  1. Bosnalijek d.d. Sarajevo (13.848.000 KM)
  2. UNIS-Energetika d.o.o. Sarajevo (3.638.469 KM)
  3. Krajina klas d.o.o. Banja Luka (3.552.653 KM).
ne zna primitivizam šta je minimalizam

Slika
Avatar korisnika
admin
Site Admin
 
Postovi: 5729
Pridružen: Sub pro 29, 2012 2:09 pm
Lokacija: Tuzla, Bosna

Re: 100 najvećih u privredi BiH

PostPostao/la admin » Sub vel 14, 2015 4:18 pm

U okviru projekta "100 najvećih u BiH“, koji "Poslovne novine" (izdanje Privredne štampe d.o.o. iz Sarajeva) realiziraju već godinama, danas su u Sarajevu svečano dodijeljena priznanja vodećim firmama u BiH prema ostvarenim rezultatimau 2010. godini.

Pored tradicionalne liste "100 najvećih u BiH", Poslovne novine objavile su i rang-liste najvećih velikih, srednjih i malih poduzeća, koja su rangirana po ukupnom prihodu, izvozu, netto dobiti i investicijama u 2010. godini.


VELIKE FIRME
Prve tri velike firme po ukupnom prihodu u 2010 su
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (885.087.550 KM),
ASA Prevent Group Sarajevo (730.181.633 KM) i
BH Telecom d.d. Sarajevo (600.848.436 KM).

Po izvozu u 2010. prve tri velike firme su
ASA Prevent Group Sarajevo (427.319.060 KM),
Aluminij d.d. Mostar (401.596.495 KM) i
ArcelorMittal Zenica (284.816.000 KM).

Prve tri velike firme po netto dobiti u 2010. su
BH Telecom d.d. Sarajevo (137.555.834 KM),
Telekomunikacije Republike Srpske a.d. Banja Luka (108.358.780 KM) i
JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar (40.746.515 KM).

Po investicijama u 2010. prve tri velike firme su
JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (172.849.921 KM),
BH Telecom d.d. Sarajevo (149.476.255 KM) i
Raiffeisen bank d.d. BiH Sarajevo (139.326.000 KM).


SREDNJA PREDUZEĆA
Na rang-listi srednjih poduzeća po ukupnom prihodu u 2010. godini prva tri mjesta zauzeli su
Mercator BH d.o.o. Sarajevo ( 187.557.810 KM),
Bosnalijek d.d. Sarajevo (106.700.000 KM) i
Sarajevski kiseljak d.d. Kiseljak (72.059.119 KM).

Prve tri srednje firme po izvozu u 2010. su
Bosnalijek d.d. Sarajevo (45.500.000 KM),
Mann+Hummel BA Tešanj (38.398.299 KM) i
Širbegović d.o.o. Gračanica (17.052.370 KM).

Po netto dobiti u 2010. prve tri srednje firme su
Sarajevski kiseljak d.d. Kiseljak (7.785.559 KM), B
osnalijek d.d. Sarajevo (4.200.000 KM),
Mann+Hummel BA Tešanj (2.999.217 KM).

Po investicijama u 2010. prve tri srednje firme su
Mrkulić Company d.o.o. Ilidža, Sarajevo (10.892.356 KM),
Bosnalijek d.d. Sarajevo (6.300.000 KM) i
Zvečevo - Lasta d.d. Čapljina (5.815.345 KM).


MALA PREDUZEĆA
Na rang-listi malih poduzeća po ukupnom prihodu u 2010. prva tri mjesta zauzeli su
Viator&Vektor d.o.o. Sarajevo (5.535.474 KM),
Kovan MI d.o.o. (4.649.696 KM) i
Semikem Sarajevo (2.500.000 KM).

Prve tri male firme po izvozu u 2010. godini su
Austronet d.o.o. Kozarac (1.607.622 KM),
Viator&Vektor d.o.o. Sarajevo (1.256.675 KM) i
Hasić drvo d.o.o. Gradačac (1.030.821 KM).

Po netto dobiti u 2010. godini prve tri male firme su
Austronet d.o.o. Kozarac (496.022 KM),
Hasić drvo d.o.o. Gradačac (294.791 KM) i
Semikem Sarajevo (180.000 KM).

Prve tri male firme po investicijama u 2010. su
Blicdruk Sarajevo (330.000 KM),
Vinarija Vukoje Trebinje (282.247 KM) i
PTG Grand d.o.o. Busovača (225.000 KM).

Menadžment Privredne štampe i redakcijski kolegij "Poslovnih novina“ i ove godine je odlučio da unaprijedi projekt "100 najvećih u BiH“ i u suradnji s partnerom "Kupujmo i koristimo domaće - Kvalitetno proizvedeno u BiH“ dodijelio još jedno priznanje za "Naj bh. proizvod“ kompaniji Violeta d.o.o. iz Tomislavgrada.

"Srebreni pečat“ - specijalno priznanje "Poslovnih novina“ za ukupne rezultate poslovanja, koji podrazumijevaju uspješnu privatizaciju, doprinos razvoju bh. gospodarskih i zapošljavanja, kao i doprinos lokalnoj zajednici, te uvođenju tehnologija standardizovanih prema najvišim europskim modelima ove godine dodijeljen je preduzeću Metalno d.d. iz Zenice.

http://www.bljesak.info/rubrika/busines ... -bih/62924
ne zna primitivizam šta je minimalizam

Slika
Avatar korisnika
admin
Site Admin
 
Postovi: 5729
Pridružen: Sub pro 29, 2012 2:09 pm
Lokacija: Tuzla, Bosna

Re: 100 najvećih u privredi BiH

PostPostao/la admin » Sub vel 14, 2015 4:25 pm

Na 38. izboru za „100 najvećih u BiH”, održanom 15. jula 2010. godine, BH Telecom je zauzeo treće mjesto u kategoriji najuspješnijih firmi prema ukupnom prihodu u 2009. godini.
Poslovne novine u izdanju Privredne štampe iz Sarajeva pripremile su i ove godine, 38. put, projekt „100 najvećih u BiH“ u 2009. Projekt „100 najvećih u BiH“ se sastoji od izbora 100 najuspješnijih bh. kompanija, objave rang-liste u specijalnom izdanju Poslovnih novina (dvobroj juli/august) i svečane ceremonije dodjele priznanja.

Kompanije - njih 100 najvećih u Bosni i Hercegovini rangirale su se prema ukupnom prihodu, netodobiti, izvozu i investicijama.

Od prošle godine uvedena je i rang-lista malih i srednjih preduzeća.

Prema ukupnom prihodu u 2009. godini zauzelo je
1. mjesto Javno preduzeće Elektroprivreda BiH je sa prihodom od 944 miliona KM.
2. mjesto u kategoriji najuspješnih firmi prema ukupnom prihodu u 2009. godine zauzela je ASA Prevent Group Sarajevo koja je prošle godine poslovala sa 610 miliona KM, a
3. mjesto zauzeo je BH Telecom Sarajevo sa 605 miliona KM ukupnih prihoda.

Priznanja je dodijelio Dragan Vrankić, zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH i ministar financija i trezora koji je ovom prilikom istakao da prioritetni zadatak podizati konkurentnost i stvarati pozitivan ambijent za ulaganja u Bosni i Hercegovini, u funkciji stvaranja većeg BDP-a i s time rješavanja jednog od najvećih problema, problema nezaposlenosti.

Kao i ranijih godina, i ove prestižne liste su sačinjene na osnovu upitnika koje su dobrovoljno popunile i ovjerile, pečatom i potpisom direktora, svaka od rangiranih firmi. Svoje mjesto u ukupnom poretku našle se sve one koje su dobrovoljno "Poslovnim novinama" dostavile tražene podatke.


VELIKA PREDUZEĆA
Priznanja u katogoriji najuspješnijih po izvozu u 2009. godine dobili su
ASA Prevent Group Sarajevo (287.010.617 KM),
Aluminj Mostar (259.254.090 KM) i
Energoinvest Sarajevo (198.363.331 KM).

Priznanja je dodijelio Veselin Poljašević, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH.

Prve tri velike firme po netto dobiti u 2009. godini su
BH Telecom Sarajevo (144.208.266 KM),
Telekomunikacije Republike Srpske Banja Luka (102.633.216 KM) i
Elektroprivreda BiH Sarajevo ( 61.903.514 KM).

Priznanja je dodijelio Alija Remzo Bakšić, direktor Asocijacije poslodavaca BiH, koja je ove godine partner Projektu "100 najvećih u BiH".

Priznanja za najveće investitore u protekloj godini dobili su
Raiffeisen bank Sarajevo (262.140.194 KM),
JP Elektroprivreda BiH Sarajevo (177.543.485 KM) i
BH Telecom Sarajevo(140.013.874 KM).

SREDNJA PREDUZEĆA
Na rang-listi srednjih preduzeća po ukupnom prihodu u 2009. godini prva tri mjesta zauzeli su
Bosnalijek Sarajevo (109.600.000 KM),
Sarajevski kiseljak Kiseljak ( 69.268.227 KM) i
Podravka Sarajevo ( 66.351.000 KM).

Nagrade za kategoriji najuspješnijih izvoznika u 2009. godini dobili su
Bosnalijek Sarajevo (39.700.000 KM),
Mann+Hummel BA Tešanj(35.000.000 KM) i
Metalno Zenica (18.000.000 KM).

Najboljim srednjim firmama po netto dobiti u 2009. godini proglašeni su
Bosnalijek Sarajevo ( 9.000.000 KM),
Sarajevski kiseljak Kiseljak (8.065.116 KM) i
Unitic Sarajevo ( 3.896.099 KM).

Za najbolje srednje firme u kategoriji "investicije" u 2009. godini proglašeni su
BBI Real Estate za nekretnine Sarajevo (34.536.944 KM),
Xella BH Tuzla (15.763.681 KM),
Hotel Tuzla( 15.000.000 KM).


MALA PREDUZEĆA
Na rang-listi malih preduzeća po ukupnom prihodu u 2009. godini prva tri mjesta zauzeli su
TEM Mandeks Široki Brijeg (5.595.000 KM),
Mrkulić Company Hotel Hollywood Sarajevo (4.355.062 KM),
Aquarius Banja Luka & Aquarius Media Sarajevo (4.180.486 KM).

Prve tri male firme po izvozu u 2009. godini su
TEM Mandeks Široki Brijeg (2.450.000 KM),
Adonis namještaj export-import Mostar (699.341 KM) i
Artisan Tešanj (679.371 KM).

Nagrade za male firme u kategoriji "netto dobiti" u 2009. godini dobili su
TEM Mandeks Široki Brijeg (1.016.000 KM),
Mrkulić Company Hotel Holywood Sarajevo(843.582 KM) i
Vukoje Trebinje (213.404 KM).

Prve tri male firme po investicijama u 2009. godini su
Mrkulić Company - Hotel Hollywood Sarajevo (3.184.422 KM),
TEM Mandeks Široki Brijeg (1.300.000 KM),
Makart Hoteli Čapljina (853.777 KM).

"Srebreni pečat", specijalno priznanje "Poslovnih novina" za ukupne rezultate poslovanja, koji podrazumijevaju uspješnu privatizaciju, doprinos razvoju bh. privrede i zapošljavanja, kao i doprinos lokalnoj zajednici, te uvođenju tehnologija standardizovanih prema najvišim europskim modelima ove godine dodijeljen je preduzeću Xella BH d.o.o. iz Tuzle.

Direktoru Emiru Kadriću "Srebreni pečat" je uručio Avdo Čaušević, direktor Privredne štampe.

Menadžment Privredne štampe i redakcijski kolegij "Poslovnih novina" i ove godine su unaprijedili Projekat "100 najvećih u BiH" tako da je u njegovu pripremu i realizaciju uključio i privrednike kroz partnerstva sa Asocijacijom poslodavaca Bosne i Hercegovine, Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Privrednom komorom FBiH i marketinškom agencijom Via Media.

http://www.bhtelecom.ba/100_eglasnik.html
ne zna primitivizam šta je minimalizam

Slika
Avatar korisnika
admin
Site Admin
 
Postovi: 5729
Pridružen: Sub pro 29, 2012 2:09 pm
Lokacija: Tuzla, Bosna

Sljedeće

Vrati se na: Ekonomija BH

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 0 gostiju