Tuzla

Re: Tuzla

PostPostao/la Smail Aga Cengic » Ned stu 09, 2014 9:18 pm

windows7sevn.org Facebook Share
Nakon upozorenja Meše Bajrića da će biti ubijen ako ode na Ozren, Dubajić mijenja odluku i jedinice bivše JNA se povlače iz Tuzle prema Majevici. U kojoj mjeri je ovo upozorenje uticalo na promjenu odluke o izmjeni pravca kretanja to se za sada ne zna, ali se pouzdano može pretpostaviti da je Dubajić o tome konsultovao više vojne organe i da je od njih dobio odobrenje da tako postupi. Iako su izlazi na zapadnom i istočnom dijelu grada bili dobro osigurani, ova promjena tražila je od branilaca istočnog dijela grada da se brzo i efikasno prilagode novonastaloj situaciji.

Na području Slavinovića položaje su držali pripadnici Četvrte manevarske čete i Ratna stanica milicije Slavinovići. U blizini njih, idući prema gradu bili su pripadnici Ratne stanice milicije Sjenjak, čije je odjeljenje u Grabovici dio svog ljudtsva rasporedilo duž šume ispod Badri.

Kao pojačanje Stanici milicije na Sjenjaku, iz Ši Sela je oko 19 časova stigla veća grupa pripadnika tamošnje milicije, koji su zajedno sa jednim pridodatim vodom iz Ratne stanice milicije Kula zaposjeli liniju do benzinske pumpe u Slavinovićima.

Na Brčanskoj Malti i u Skojevskoj ulici pored pripadnika iz više manevarskih jedinica, na odgovorajućim položajima bili su raspoređeni svi pripadnici Ratne stanice milicije Brčanska Malta.

Dva odjeljenja iz čete Poštari Prvog tuzlanskog odreda, zauzela su položaj između kula G i G, dok su ostala dva to isto učinila od raskrsnice Hotela «Bristol» do Pošte.

Prije nego što je kolona krenula, iz Stanice «Brčanska Malta» upućeno je pet ljudi Muhamedu Brkiću, načelniku policije, koji se nalazio na prostoru prve vojne kapije. Nedaleko od raskrsnice Brčanska Malta, na putu koji vodi prema Ši Selu, bilo je postavljeno oklopno vozilo vlastite izrade tzv «mrgud», koji je u to vrijeme predstavljao značajno odbrambeno sredstvo.
“Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.” Marko Aurelije
Avatar korisnika
Smail Aga Cengic
 
Postovi: 790
Pridružen: Sub kol 23, 2014 11:39 pm
Lokacija: U carevoj bašči

Re: Tuzla

PostPostao/la Smail Aga Cengic » Ned stu 09, 2014 9:35 pm

Kada je u poslijepodnevnim časovima došla u Kasarnu Komisija SO Tuzla, njeni članovi su zaključili da među oficirima postoji velika nervoza i napetost. Posebno je bio arogantan i neprijateljski raspoložen potpukovnik Dubajić, koji je u više navrata prijetio da će sravniti Skojevsku ulicu. Prema jednima, Komisija je imala zadatak da snimi stanje u vezi sa provaljenim magacinima na Kozlovcu, dok Jasmin Imamović, sekretar SO Tuzla i predsjednik te Komsije, ističe da je ona imala zadatak da izvrši primopredaju Kasarne koju je vojska napuštala.

Da bi se objezbjedio miran prolaz kolone Jasmin Imamović, sekretar SO Tuzla i član njenog Kriznog štaba, nazvao je iz Kasarne Centar veze: «Uzmem radio i nazovem Halida Tabukčića u Centar veze. Kažem da prenese Meši da kolona u toliko i toliko sati izlazi, da izađe bezbjedno, da je sve dogovoreno, da sam ja ispred Kriznog štaba tu u Kasarni. Oni su se svi okupili oko mene da vide da li ja to nešto foliram ili govorim ozbiljno. Ja sam mislio da ću na kraj kolone, pa kad oni krenu negdje ću kliznuti, međutim, govorim im kako im garantujem bezbjednost. Kaže meni onaj Maks: Jel garantuješ, e sad ćeš ti u sredinu kolone. Sad sam ja vrebao da se uklopim u kolonu između nekih vozila koja vuku nešto što nije oružje, municija i vojska. Našao sam sebi jedno pogodno mjesto i rekao Blagoju (Blagoje Stankić-vozač): Iza ovog kamiona. Vidim Brko je tu (Muhamed Brkić), nema nikakvih problema, nema govora o nekom incidentu.

Po odobrenju Kriznog štaba Predsjedništva SO Tuzla, koloni je dozvoljeno da napusti Kasarnu. Na čelu kolone bio je oklopni transporter u kome je bio potpukovnik Mile Dubajić. Na njegovo insistiranje u ovaj transporter smješten je Enver Delibegović. Na transporteru su se nalazili snajperisti spremni da otvore paljbu. U ovoj koloni bio je i Jasmin Imamović sa vozačem Blagojem Stankićem. Ovaj dio kolone bezbjedno je prošao raskrsnicu i put prema Slavinovićima. Drugi veći dio kolone kreno je odmah iza prvog i na čelu ovog dijela bili su u milicijskim kolima Muhamed Brkić i Mato Divković. U nastojanju da stignu prvi dio kolone, njih dvojica krenuli su nešto brže i začelje te kolone stigli u Gospiću.
“Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.” Marko Aurelije
Avatar korisnika
Smail Aga Cengic
 
Postovi: 790
Pridružen: Sub kol 23, 2014 11:39 pm
Lokacija: U carevoj bašči

Re: Tuzla

PostPostao/la Smail Aga Cengic » Ned stu 09, 2014 9:43 pm

Nakon što je jedan dio ove kolone prošao u Slavinovićima zaposjednute položaje, oko 18:50 časova, radio-vezom dato je upozorenje da vojnici bivše JNA pucaju ispod cerada i da se o tome vodi računa. Pošto je uskoro došlo do prekida u ovoj koloni i otvaranja vatre sa jednog oklopnog vozila po benzinskoj pumpi u Slavinovićima o čemu Operativni štab SJB Tuzla prvi obavještava Rahman Šabanović, komandir Ratne stanice milicije Sjenjak, svima koji su to vidjeli bilo je jasno da će do sukoba doći. Da se puca po milicionerima, Operativni štab su iz Slavinovića obavijestili komandiri Ekrem Selimović i Kadro Pekarić, ali ni tada nije izdata nikakva naredba za dejstvo.

Tek kada je sa Brčanske Malte stigla obavijest da vojska puca po građanima i stambenim objektima, Meša Bajrić je, kao komandant Operativnog štaba SJB Tuzla, rekao Iliji Jurišiću, koji je pored radio-stanice, da prenese pripadnicima milicije i manevarskih jedinica njegovo naređenje: ODGOVORITI VATROM NA VATRU!. Sukob, koji je 15.maja 1992.godine počeo u 19, 02 časova na Brčanskoj Malti, bio je najbolji dokaz da građani Tuzle i njene okoline ne žele da svoju slobodu zamjene za neslobodu koju bi im donio srpski i svaki drugi hegemonizam.Pojedina vozila iz vojne kolone umjesto na istok krenuli su prema Sjenjaku i Ši Selu (prema gradu).

Sekretar Imamović, koji je bio u prvom dijelu kolone, umjesto da ide do Požarnice, naredio je vozaču Blagoju Stankiću da vozi do Simin Hana, a kada tamo dođe da se okrene i vrati u Tuzlu. Međutim, kako je uskoro došlo u Simin Hanu do otvaranja vatre iz vojnih vozila, Imamović je uspio da se skloni i nakon više teškoća i opasnosti sutradan vrati u Tuzlu. Njegov vozač Blagoje Stankić ostao je u Simin Hanu, gdje se priključio koloni koja je odlazila iz Tuzle.

Negdje na ulazu u Kovačevo Selo, Dubajić je saznao za događaj na Brčanskoj Malti. Kolona je tada zaustvljena, a vozila koja su dovozila ranjenike sa Brčanske Malte bila su razlogom da je poručnik JNA Maksimović repetirao pištolj i prislonio ga Enveru Delibegoviću na čelo rekavši mu da je on kriv za sve. Na intervenciju Mileta Dubajića, Delibegović je ponovo vraćen u transporter a kolona je nastavila put do Kovačevog Sela. Indikativan je podatak da su pripadnici UNPROFOR-a već tada boravili u Kovačevom Selu i da su obavili razgovor sa Miletom Dubajićem i njegovim oficirima. Po riječima Envera Delibegovića, Dubajić je upozorio policajce JNA da će mu za život Delibegovića lično odgovarati. U kući izvjesnog Bojića, Enver Delibegović boravi zajedno sa grupom četnika koji su pričali o svojim «podvizima» u Vukovaru. Uskoro je uslijedilo granatiranje Tuzle. Ujutro oko 11 časova, Enveru Delibgoviću je dozvoljeno da uspostavi vezu sa Selimom Bešlagićem koji kako kaže Delibegović nije znao da sam ja u Požarnici.

Do evakuacije Aerodroma Dubrave, Delibegović je ustvari bio taoc kojeg su držali dok kolona sa Aerodroma ne stigne na područje koje kontrolišu jedinice bivše JNA i četnici. Aerodrom je evakuisan 18.maja 1992.godine, Nakon prolaska kolone kroz Simin Han pojavili su se Nihad Mahmutović i Vukosav Ašanin. Tek tada je Delibegoviću dozvoljeno da se, zajedno sa njima, vrati u Tuzlu.
“Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.” Marko Aurelije
Avatar korisnika
Smail Aga Cengic
 
Postovi: 790
Pridružen: Sub kol 23, 2014 11:39 pm
Lokacija: U carevoj bašči

Re: Tuzla

PostPostao/la Smail Aga Cengic » Ned stu 09, 2014 9:44 pm

Prema izjavama očevidaca, do sukoba je došlo na slijedeći način: Kada je čelo drugog dijela kolone bilo u visini autobusne stanice na Brčanskoj Malti, iz Skojevske ulice je sa jednog vojnog vozila otvorena vatra. Smatrajući da je to uobičajna provokacija, na ovo nije odgovoreno. Međutim, kada je ustanovljeno da se djejstvuje po civilima i stanovima, kao i po braniocima, na vatru je odgovoreno vatrom. Sa obje strane strane Skojevske ulice i svih drugih zaposjednutih položaja, pripadnici milicije i manevraskih jedinica otvorili su takvu vatru da je kolona već u prvim minutama bila razbijena. Dva vojna kamiona, koja su se pokušala probiti prema Ši Selu, preciznom paljbom, spriječena su da to učine. Srednji dio kolone bio je blokiran u Skojevskoj ulici, dok je zadnji dio pokušao da se probije prema Kasarni.

Iz zgrada i drugih zaklona u pravcu kolone ispaljeno je hiljade kuršuma i iz prvog kamiona, koji je bio zaustavljen u blizini kafića «Papagaj», počeo je da se pojavljuje veliki plamen. U kamionima su se nalazile velike količine eksploziva, municije i granata. Zapaljeno je 13 kamiona iz kojih su potom čitava tri sata odjekivale detonacije i eksplozije. Projektili i druga eksplozivna sredstva letjeli su na sve strane, a požar koji je iz zapaljenih kamiona sukljao osvjetljavao je mnogo šire područje od onog na kome se dogodio sukob. Koliko su bile snažne eksplozije artiljerijske i druge municije vidjelo se kasnije kada je ustanavljeno da su geleri padali i u stanove na osmom spratu u Skojevskoj ulici. Te večeri, osim kamiona, zapaljeno je i devet stanova dok je broj razbijenih prozora, izloga i oštećenih fasada bio mnogo veći. Na strani branilaca Tuzle poginulo je pet pripadnika MUP-a, a ranjena su još 34 milicionera i 5 civila. Prema izvršenoj identifikaciji, u ovom sukobu poginulo je 34 pripadnika bivše JNA, a 39 ih je ranjeno i svi su liječeni u Kliničkom medicinskom centru na Gradini.

Na pravoslavnom grobulje ˝Pučile˝ u Bijeljini sahranjeno je 29 agresorskih vojnika.
“Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.” Marko Aurelije
Avatar korisnika
Smail Aga Cengic
 
Postovi: 790
Pridružen: Sub kol 23, 2014 11:39 pm
Lokacija: U carevoj bašči

Poginuli i ranjeni na Brcanskoj malti 15.05.1992. godine

PostPostao/la Smail Aga Cengic » Ned stu 09, 2014 9:46 pm

Tuzla

15.maj 1992 godine

Prilikom realizacije planiranog vojnog osvajanja Tuzle od strane jedinica Vojske Republike Srpske, JNA i srpskih paravojnih jedinica poginuli su pripadnici policije Stanice Javne bezbjednosti Tuzla:

1. Šemsudin (Halil) Mahmutović
2. Aldin (Sadik) Mustabašić
3. Emir (Osman) Malhodžić

Ranjeni pripadnici Stanice Javne bezbjednosti Tuzla su:

1. Pejo(Anto) Brkić
2. Džemal (Šahin) Đulović,
3. Zijad (Bajro) Ibrić,
4. Nijaz (Šefkija) Musić,
5. Željko (Nada) Petrović,
6. Refik (Nazil) Plavšić,
7. Samir (Ferid) Avdović,
8. Ivo (Franjo) Božić,
9. Igor (Josip) Bošnjak,
10. Fikret (Mujo) Ibrahimović,
11. Hasret (Salko) Mujanović
12. Hidajet (Ševal) Muratović
13. Midhat (Arif) Subašić
14. Miralem (Bego) Handanović
15. Nedim (Novalija) Hodžić
16. Nusret (Nezir) Mešić
17. Edina (Mehmed) Mujki-ć
18. Ramiz (Zihnija) Đekić
19. Zijad (Omer) Kovačević
20. Slađan (Hamza) Dervišević
21. Safet (Mehmed) Bašić
22. Zdenko (Adolf) Benković
23. Mevludin (Džemal) Bošnjić
24. Galib (Meho) MevkićPoginuli vojnici i rezervisti iz vojne kolone koji su identifikovani na osnovu ličnih karata ili drugih dokumenata koji su kod njih pronađeni i čija su tijela od strane Komemorativnog centra u Tuzli predana srpskoj strani 19. maja 1992. godine:

1. Mladen (Krsto) Josipović rođ. 1955, iz Mičajevca, opština Lukavac
2. Ostoja (Đorđe) Perić, rođ. 1969 iz Gornje Lukavca, opština Lukavac
3. Ranko (Ranko) Mrkonjić, rođ. 1948 iz Sižja, opština Lukavac
4. Vaskrsije (Žarko) Goganović, rođ. 1937 iz Sižja, opštine Lukavac
5. Dragan (Milenko) Mekić, rođ. 1950 iz Lukavca
6. Savo (Anđelko) Vukojević, rođ. 1965 iz Krtova, opština Lukavac
7. Žarko (Jovan) Gavrić, rođ. 1953 iz Krtove, opština Lukavac
8. Vlado (Stevo) Ilić, rođ. 1952. iz Tinje, opština Srebrenik
9. Slavko (Petko) Despotović, rođ. 1958 iz Porečine, opština Gračanica
10. Zoran (Radovan) Mihajlović, rođ. 1966 iz Komara, opština Lukavac
11. Cvijetin Trifunović
12. Živorad (Milan) Cvjetković iz D. Smoluće, opština Lukavac
13. Milorad (Ranko) Ostojić, rođ. 1954 iz D. Potpeča, opština srebrenik
14. Milan (Radovan) Mihajlović, rođ. 1964 iz Komara, opština Lukavac

Poginuli vojnici i rezervisti čija je identifikacija izvršena i koji su sahranjeni na groblju u Crnom Blatu, opština Tuzla:

1. Zoran Đuriić
2. Marko Đurić
3. Milenko Đurić
4. Živko Đurić

32 neidentifikovana tijela učesnika vojne kolone sahranjeno je na groblje Trnovac. Nakon izvršenih ekshumacija na pomenutom lokalitetu DNK analizom utvrđen je identitet slijedećih vojnika i rezervista JNA iz kolone od 15. maja 1992:

1. Vojo Blagojević, rođ. 1959
2. Gordan Božić, rođ. 1964
3. Boško Ilić, rođ. 1970
4. Goran Jokić, rođ. 1972
5. Duško Jovanović, rođ. 1973
6. Zoran Jurković, rođ. 1962
7. Milan Kulišić, rođ. 1946
8. Slobodan Latković, rođ. 1973
9. Milan Nedić, rođ. 1956
10. Boro Petrović, rođ. 1971
11. Božidar Sorajić, rođ. 1973
12. Boro Tadić, rođ. 1964
13. Radomir Todorović, rođ. 1954
14. Jelenko Tubić, rođ. 1953
15. Jovo Vasić, rođ. 1953
16. Cvijetin Vujanović, rođ. 1966
17. Jovan Džolić, rođ. 1971

Ranjeni vojnici i rezervisti pripadnici vojne kolone JNA:

1. Nenad (Ilija) Dragić
2. Radoslav (Ivan) Modraković
3. Milenko Sinanović
4. Zoran Todorović
5. Miodrag (Zoran) Vukmirica
6. Pero (Radivoje) Gavrilović
7. Radovan (Čedomir) Stjepanović
8. Milo Simić
9. Goran (Stevo) Ilić
10. Ljubo (Nenad) Tešić
11. Branislav Kulišić
12. Ljubo Pajić
13. Blagoje (Đorđe) Ljubojević, rođ. 1972. iz Beograda
14. Branislav (Borislav) Nedić rođ.1974. iz Niša
15. Momir (Mladen) Miljanović, rođ. 1972 iz N. Ugljevika
16. Milomir (Živojin) Jovanović, rođ. 1963 iz Požarnice, opštine Tuzla
17. Tomislav Mitrović
18. Saša Janjuz, rođ. 1965 iz Tuzle
19. Radovan Krstić iz Gračanice
20. Miodrag Stojanović
21. Mirko Lukić, rođ. 1951 iz Lukavca
22. Danko Mihajlović, rođ. 1968 iz Lukavca
23. Miladin Ćosić, rođ. 1967 iz Lukavca
24. Tatomir Kulišić, iz Sižja, opština Lukavac
25. Zoran Marković, rođ. 1964 iz Lukavca
26. Branko Jović, rođ. 1966 iz Smoluće, opština Lukavac
27. Blagoje Lazarević, rođ. 1922 iz Srebrenika
28. Vojislav Mihajlović, rođ. 1954 iz Lukavca
29. Zoran Vuković, rođ. 1966 iz Lukavca
30. Željko Sarafijanović, rođ. 1969 iz Lukavca
31. Veljko Sarafijanović, rođ. 1966 iz Lukavca
32. Ozrenko Todorović, rođ. 1969 iz Sižja, opština Lukavac
33. Vidak Trifunović, rođ.1966 iz Stupara, opština Lukavac
34. Marko Kopić, rođ. 1953 iz Tuzle
35. Mladenko Lazić, rođ. 1972 iz Vozuće, opština Zavidovići
36. Milo Simić, rođ. 1972 iz Živinica
37. Radovan Živković, rođ. 1968 iz Tuzle
38. Zoran Pepić, rođ. 1956 iz B. Petrovog Sela, opština Gračanica
39. Marko Mičić, rođ. 1962 iz Crnog Blata, opština Tuzla
40. Lazar Jović rođ. 1962 iz Sižja, opština Lukavac


Dokazni materijal:

1. Transkript telefonskog razgovora između Milana Dubajića i Seada Avdića
2. Fotokopije potvrda o smrti UKC Tuzla za navedene žrtve
3. Dokumentacija Opštinskog štaba civilne zaštite Tuzla
4. Ratni dnevnik Sejfudina Vrabca, pirotehničara specijaliste
5. Viodeo-snimak izlaska vojne kolone iz grada i početak pucnjave
6. Video-snimak posljedice incidenta (16.maj)
7. Video snimak izlaska vojne kolone iz Dubrava (18. maj)
8. Video-snimci posljedica granatiranja grada
9. Dokumentacija JZU Dom zdravlja sa poliklinikom «Dr Mustafa Šehović» u Tuzli
10. Zapisnik sa osnivačke skupštine tzv Srpske opštine Tuzla
11. Odluka o teritorijalnom razgraničenju
12. Informacija o mogućim posljedicama djelovanja po hemijskoj industriji
13. Zapisnik Skupštine srpskog naroda održane 12. maja 1992 u Banjaluci


(Fondacija «Istina-Pravda-Pomirenje»)
“Buncaju ljudi i postaju umorni od života kad nemaju pred sobom neki cilj prema kome bi upravili svaki svoj napor i svaku svoju misao.” Marko Aurelije
Avatar korisnika
Smail Aga Cengic
 
Postovi: 790
Pridružen: Sub kol 23, 2014 11:39 pm
Lokacija: U carevoj bašči

PrethodniSljedeće

Vrati se na: Sve ostalo

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost

cron