Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

evidentirani i značajniji ratni zločini četnika tokom agresije

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:34 pm

windows7sevn.org Facebook Share
A što se tiče generala Mladića, on i drugi najviši oficiri
bosanskih Srba dali su malo drugačije objašnjenje od Karadžićevog: u
srebreničkoj enklavi, tvrdili su oni, bilo je 3.000 do 4.000 muslimanskih
vojnika. Mnogi od tih ljudi poginuli su u borbama. U stvarnosti, bez
obzira na to koliko je bosanskih vojnika bilo u enklavi, oni su pružili
slab otpor i u osnovi su se razbježali pred napredovanjem Srba. Izgleda
da se većina uspješno probila u centralnu Bosnu. A što se tiče "vojnika"
o kojima je Mladić govorio, bukvalno nikakvog znaka borbi nisu vidjeli
ni holandski vojnici niti muslimanske žene koji su prolazili duž puta
gdje je najveći broj ovih ljudi zarobljen. Ogromnu većinu tih ljudi
kasnije su pobili bosanski Srbi. Skoro svi su bili civili. (A da se i ne
spominje činjenica da izgleda da su bosanski Srbi uhvatili više
zarobljenika nego što je, po njihovoj vlastitoj računici, bilo vojnika u
enklavi.)
Svi zarobljenici, prema izjavi generala Mladića, bili su
podvrgnuti ispitivanju u traganju za "ratnim zločincima". Ali ovo je bio
vrlo površan proces. Bukvalno svi zarobljeni muškarci, krivi ili ne, bili
su likvidirani, što je djelo koje predstavlja najteži pojedinačni ratni
zločin u Evropi od kraja Drugog svjetskog rata. Likvidiranje ratnih
zarobljenika krši ženevske konvencije. Likvidiranje civila ne samo da
krši ženevske konvencije već se tretira i kao "zločin protiv
čovječanstva". Štaviše, izgleda da gotovo i nema sumnje da su Srbi
djelovali u genocidnoj namjeri.
Dakle, ako odgovor nije tako jednostavan kao "osveta", i ako je
tvrdnja o "žrtvama u borbi" tako evidentno lažna, zašto su bosanski Srbi
hladnokrvno pobili muškarce Srebrenice? U velikoj mjeri to, izgleda,
ima veze sa karakterom rata u Bosni. Muslimanski muškarci
predstavljali su jasnu opasnost po Srbe, koji su odgojeni u tradiciji
narodnog rata i koji su stremili stvaranju etnički čiste srpske teritorije.
A, kao što je 1992. komentirao šef policije u Banjoj Luci, koja je pod
kontrolom Srba: "U etničkom ratovanju neprijatelj ne nosi uniformu niti
pušku. Svako je neprijatelj."
2
Ne pravi se razlika između civila i
vojnika. Duguročni uspjeh entičkog čišćenja ovisio je o tome da se
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:34 pm

pobiju Muslimani muškarci, bez kojih žene i djeca neće imati načina da
se vrate u rodna mjesta. A pošto je Srebrenica bila jedno od glavnih
mjesta gdje su se okupljale izbjeglice iz istočne Bosne, likvidacijom
ljudi Srbi bi osigurali čvršću kontrolu nad tim regionom. I zahtjevi
narodnog rata i diktati etničke čistoće zahtijevali su da se potencijalni
otpor, sada ili u budućnosti, minimizira. Moralo je biti ubijeno što je
moguće više muškaraca.
Pojedinosti srebreničkog masakra potvrđuju hipotezu da je
projekat stvaranja etnički homogene istočne Bosne, nesumnjivo,
kontroliralo vojno i političko rukovodstvo bosanskih Srba i,
najvjerojatnije, vojno i političko rukovodstvo krnje Jugoslavije. Užasna
efikasnost provedbe masakra ukazuje na podršku s visokog nivoa.
Činjenica da izgleda vjerojatno da je više vojnika sudjelovalo u
hvatanju Muslimana duž puta Bratunac - Milići nego u izvođenju
samog napada na enklavu - ovo samo potvrđuje. Sistematski način na
koji je postupano s zarobljenim ljudima također ukazuje na pažljive
pripreme: većina je prevezena na jednu od većeg broja određenih
lokacija prije nego što su ispitivani, a zatim strijeljani. Jedan pokazatelj
da ove lokacije - i događaji na njima - nisu bili nasumični, može se naći
u jednoj opetovanoj pojedinosti. Preživjeli Muslimani iz Karakaja blizu
Zvornika spomenuli su da im je naređeno da skinu cipele prije nego što
su izvedeni na strijeljanje. Na drugoj lokaciji za likvidaciju blizu Nove
Kasabe, holandski vojnici vidjeli su u jednom polju nizove cipela.
Narediti ljudima da skinu cipele nedugo prije nego što će biti pobijeni
ne čini se kao prirodan ili standardan dio takvog procesa, što znači da su
Srbi postupali prema uputama. Četiri godine rata mora da ih je naučilo
da uklanjanje prepoznatljivih ličnih predmeta s tijela otežava kasniju
identifikaciju.
3
Deportacija žena i djece i hvatanje, zatvaranje i
likvidacija muškaraca bili su dijelovi integralno planirane operacije.
Tako je posebno inkriminirajuće da je od početka general Mladić
pokazao poseban interes za srebreničku operaciju. On je neposredno
pregovarao sa Karremansom o deportaciji žena i djece i razdvajanju

3
Ometanje bjekstva ljudima je manje vjerojatno objašnjenje, jer žrtvama nije
naređeno da skinu cipele odmah nakon zarobljavanja, već tek kratko prije likvidacije.
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:35 pm

muškaraca. On se pojavio u Potočarima i izjavio jednom od holandskih
oficira da "će sve biti obavljeno po mojim naređenjima." Veći broj
Muslimana koji su preživjeli masakr također tvrdi da su ga vidjeli,
uglavnom na mjestima ispitivanja, ali u jednom slučaju i na mjestu
likvidacije. Čini se da ovi obilasci ukazuju, ne toliko na njegovo
uživanje u sudbini koja je snašla muslimanske muškarce, već da je
smatrao potrebnim da podrži odlučnost onih među svojim ljudima koji
su dobili zadatak da izvrše likvidaciju muslimanskih "ratnih zločinaca."
Dokazi o umiješanosti beogradskog rukovodstva u srebreničku
operaciju su zaobilazniji. Američki obavještajni izvori insistiraju da su
oklopne jedinice Vojske Jugoslavije bile angažirane u napadu na
enklavu. Tribunal u Haagu prihvatio je činjenicu o sudjelovanju Vojske
Jugoslavije kao dokaz u optužbi protiv Karadžića i Mladića. Pošto je
Vojska Jugoslavije sudjelovala u svim većim ofanzivama Vojske
bosanskih Srba, bilo bi neobično da tako nije bilo u slučaju Srebrenice.
Štaviše, dalekosežna integracija Vojske bosanskih Srba u Vojsku
Jugoslavije i njena potpuna logistička ovisnost o resursima Vojske
Jugoslavije sasvim su dobro dokumentirani. Tako je, npr., general
Đorde Đukić, čovjek odgovoran za logistiku Vojske bosanskih Srba,
imao pri sebi regularne osobne dokumente Vojske Jugoslavije kada su
ga Bosanci uhapsili u januaru 1996. Tako je, u najmanju ruku,
rukovodstvo Vojske Jugoslavije odgovorno za suučesništvo u napadu
na zaštićenu zonu Srebrenice. Više je nego vjerojatno da su oni
sudjelovali u planiranju napada i odobrili ga. S obzirom na opseg
operacije i njene političke posljedice, također je više nego vjerojatno da
je najviše političko rukovodstvo u Beogradu bilo upoznato s operacijom
i da je dalo svoje odobrenje.
Zašto se Mladić nije uzdržao u prisutnosti mirovnih trupa UN-a?
Do jula 1995. činilo se kao da je general stalno u posebnom
raspoloženju. On je više puta ponizio međunarodnu zaječdnicu tokom
cijelog rata. U toku krize sa taocima (tokom koje je, jedno vrijeme,
izgleda bio ozbiljno uplašen da će UN eskalirati svoj angažman),
nadmašio je samog sebe. Očito je vjerovao da ne može pogriješiti i da
može uspjeti u svemu, uključujući tu i ubistva. Što se tiče Srebrenice,
ona je bila posebno atraktivna meta da se poniženje i još dublje utjera,
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:35 pm

zbog prisustva holandskih mirovnjaka. Mladić je gajio posebnu
odbojnost prema Holanđanima, čije su uzastopne vlade konzistentno
pozivale na oštriju akciju protiv Srba, od početka rata. U intervjuu
datom beogradskom sedmičniku Nin 15. marta 1996., rekao je: "Nema
veće sramote za Srbe do da ih bombardira neki Holanđanin. Nemam
pojma koga Holandija može sama bombardirati. Čak ni Dansku, ali se
tek tako usudila da bombardira Srbe. Njihov bijedni Van den Brock
(holandski ministar vanjskih poslova i jedan od ključnih pregovarača
Evropske unije na početku sukoba 1991.) počinio je velike zločine i
umnogome, doprinio kolapsu bivše Jugoslavije."
4

Mladić je htio da međunarodnoj zajednici, a posebno
Holanđanima, očita lekciju. To je bio i signal Sjedinjenim Državama da
je cijena izgubljene prilike Frasureovih pregovora bila visoka.
Muslimani su, općenito, bili svjesni sudbine koja ih je čekala.
Njihov očajnički masovni pokušaj da se probiju kroz linije bosanskih
Srba od noći l1.-12. jula nadalje ovo potvrđuje. Ipak, zašto onda, ako su
znali svoju vjerojatnu sudbinu, nisu ozbiljno pokušali braniti enklavu?
Možda je njihova najveća slabost bio nizak moral. Naser Orić, heroj
odbrane Srebrenice u godinama 1992.-93., napustio je enklavu u aprilu i
nije se vratio.
5
Većina Muslimana nije mogla ne znati, a čak i
predsjednik Izetbegović je ovo povremeno priznavao, da je enklava, u
suštini, nebranjiva. Ljudi su bili slabo naoružani i, što je najbitnije,
nedostajalo im je teško oružje - uprkos tvrdnje američkog Ministarstva
odbrane da Bosanci imaju više minobacača nego Srbi.
6
Bosanci su se
također usredsredili na rizičnu strategiju. Umjesto da se bore sami, oni

4
Citirano u Specijalnom izvještaju OMM1: U potrazi za mirom na Balkanu, Tom I,
br. 11 (19. marta 1996.).
5
Bilo je tvrdnji da je Oriću bosanska Vlada zabranila da se vrati u enklavu. Neki tvrde
da je to znak da su oni postigli tajni dogovor s Miloševićem da puste da enklava
padne. Bosanska Vlada ili nije željela da izgubi jednog od svojih najboljih oficira ili
nije željela stvarnu, produženu borbu za enklavu. Bilo da je ovo istina ili ne, nije
vjerojatno da bi prisustvo Orića na bilo koji značajniji način utjecalo na ishod.
6
Trideset do sedamdeset minobacača naprema dvadeset ili trideset kod bosanskih
Srba, po brifingu za štampu jednog "višeg zvaničnika Ministarstva odbrane' 11. jula
1995.
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:35 pm

su smatrali da njihova najbolja šansa da odbrane enklavu leži u tome da
prisile UN da interveniraju u njihovu korist. Ova strategija doživjela je
potpuni krah, što je evidentno iz posljednjeg susreta holandskog
kapetana Groena i vršioca dužnosti bosankog komandanta Ramiza
Bećirevića, dva sata prije nego što je grad pao.
"Iznenada se Ramiz pojavio u Operativnoj sobi, očito potresen.
Htio je da zna da li će biti ikakvih zračnih napada UN-a. Rekao sam mu
da više ne vjerujem u to i da moramo pokušati da evakuiramo što je više
moguće civila. Pitao sam ga mogu li mi njegovi pomoći, ali nisam ga
mogao natjerati da me razumije. Izbezumljen, napustio je Operativnu
sobu malo kasnije."
7

Evidentno, računajući na ovu strategiju, Bosanci nisu razvili
nikakvu alternativu.
Ali zašto UN nije intervenirao? Problem intervencije seže
unatrag do stvaranja zaštićenih zona, koje nikad nisu trebale biti
ozbiljno dugoročno rješenje, bar ne u očima zemalja NATO-a, koje su
dale svoje trupe za UNPROFOR. I zaista, sve te zemlje, sa izuzetkom
Kanađana (koji su se ubrzo predomislili) i Holanđana (čija ponuda je
bila vođena kombinacijom nepraktičnih ideala i kompleksa moralne
superiornosti), odbile su ponudili svoje trupe za istočne enklave 1993.
8

Bar jedna od tragedija za Srebrenicu bila je da, dok je imala sreće da
dobije trupe iz jedne od nekoliko zemalja koje su zaista ozbiljno
shvatile koncept zaštićenih zona, ta zemlja nije imala sredstava, uvjeta,
a naposljetku niti volje da osigura njegovo funkcioniranje.
Drugi osnovni problem sa operacijom UN-a bilo je to što se ona
oslanjala na suradnju i pristanak zainteresiranih strana (tj. Srba,
Muslimana i Hrvata) i da ju je vodila, prije svega, želja da ostane

7
Dutchbat in Vredesnaam, str. 303; v. i str. 319.
8
Francuzi su se brzo povukli iz glavne zapadne enklave Bihać. Britanci su naposljetku
poslali trupe u Goražde u proljeće 1994., ali to je bila odluka komandanta snaga UN-a
u Bosni, generala Michaela Rosea. On je smatrao da ne može očekivati druge zemlje
da ponude trupe za zaštićene zone ako ni u jednoj nema britanskih trupa. Usto,
Goražde je bilo najlakše branjiva od istočnih enklava i u njemu su bile prisutne znatne
snage Bosanske vojske. Ukrajinci su preuzeli Žepu i poslali nešto vojnika i u Goražde.
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

PrethodniSljedeće

Vrati se na: Četnički zločini tokom agresije

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost