Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

evidentirani i značajniji ratni zločini četnika tokom agresije

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:33 pm

windows7sevn.org Facebook Share
aktivnosti u i oko srebreničke enklave pojačavaju.
Srbi i UNPROFOR bili su na kursu sudara, a Srbi su imali očitu
vojnu prednost. Ako nisu mogli mapu Kontaktne grupe promijeniti
političkim putem, onda će to učiniti silom. Ometen u svojim
pokušajima da dogovori političko rješenje sa SAD i svjestan da će
Bosanci i Hrvati uskoro napasti, Milošević više nije usjećao potrebu da
obuzdava srpske generale u njihovoj želji za eskalacijom.
Iako je Frasure nastavio svoje razgovore o sankcijama sa
Miloševićem, njih dvojica nisu mogla premostiti jaz koji je dijelio
Srbiju i Sjedinjene Države. Trećeg juna veoma frustrirani Frasure bio je
prisiljen priznati da nema napretka. On je uzalud pokušavao objasniti
Washingtonu da dijalog s Miloševićem o sankcijama i priznanju više
nije samo tehničko pitanje. Stvarno pitanje je bilo, kako je to formulirao
jedan američki diplomata: "Koliko smo spremni da se ratosiljamo
Bosanske 'nezakonite' bebe?" Sam Frasure je isticao da, ako su SAD
vjerovale da samo Milošević ima moć da osigura rješenje, onda je
Washington trebalo da bude spreman za kompromis.
Komplikacija je bila u tome da se Miloševićevo strpljenje
trošilo. I dok je Clintonova administracija otezala, pritisak na
Miloševića da napusti politički put i stane na stranu generala stalno je
rastao. Ako srbijanski predsjednik nije mogao da se pouzda da će mu
SAD ponuditi nešto ozbiljno, i to uskoro, on neće prihvatiti dogovor.
Nekoliko dana kasnije Frasure je rekao lordu Owenu, koji se nalazio u
svojoj posljednjoj posjeti Beogradu, da se nada da će biti pozvan u
Washington na konsultacije. Owen se sjetio da je Frasure rekao da su,
zbog političkih promjena u njegovoj vladi, njegovi pravi problemi u
Washingtonu, a ne u Beogradu.
Trećeg juna 1995., na dan kad su Frasure i Milošević okončali
svoje pregovore, srpske trupe pregazile su osmatračnicu "Echo",
najjužniju holandsku osmatračnicu u srebreničkoj enklavi. Blizu
Kalesije u tzv. prstu Sapne, holandsko oklopno vozilo pogođeno je
granatom, štu je dovelo do ozbiljnih povreda dvojice članova posade.
Dan ranije, oboren je jedan američki F-16. Prvog juna, srpske trupe
izvele su zasjedu unutar srebreničke enklave, i ubile trinaest civila. Bilo
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:33 pm

je jasno da Milošević smatra dijalog sa Sjedinjenim Državama
okončanim i da je prestao obuzdavati Mladića. Izuzev u slučaju
nekakvog čuda, sudbina enklava u istučnoj Bosni bila je na neumitno
katastrofalnom kursu.
Iako je Owenov nasljednik kao medijator EU i kopredsjedatelj
Konferencije, Carl Bildt, preuzeo pregovore s Miloševićem od Frasurea,
srbijanski predsjednik nije ovu novu rundu pregovora shvatio posebno
ozbiljno. On je znao da Bildt nikako nije mogao izmijeniti stav
Clintonove administracije ako to nije mogao Frasure. Moć da se ukinu
ili suspendiraju sankcije UN-a nije pripadala bivšem švedskom
premijeru, koji je predstavljau EU, već vladi Sjedinjenih Država.
Vlade EU, kao i generali Janvier i Smith, nisu, izgleda, odmah
shvatili koliku je sudbonosan bio Frasureov neuspjeh. Tokom svog
posljednjeg sastanka sa ministrima vanjskih posluva EU prije
odstupanja s položaja, u Bruxellesu 29. maja, lord Owen izričito je
upozorio Evropljane da ne smiju potcjenjivati Srbe, poštu su ovi "vješti"
i "ozbiljni". On je kritizirao rečenicu u nacrtu ministarske deklaracije u
kojoj se spominjalo da svih šest zaštićenih zona mora biti branjeno.
Kako su stvari stajale, UNPROFOR će imati velikih teškoća da ovo
izvede, i Smith i Janvier su stoga hili u pravu da tvrde da UNPROFOR
treba da se pregrupira u centralnu Bosnu. Znajući da ono što govori
iritira njemačku i holandsku vladu, on je ipak naglasio da je sada
važnije nego ikad da se "traga za sporazumom sa Miloševićem o
uzajamnom priznanju između krnje Jugoslavije i Bosne i Hercegovine".
Holandski ministar vanjskih poslova Hans van Mierlo, koji se
nadao da će Ukrajina uskoro pristati da zamijeni holandske trupe u
Srebrenici svojima, rekao je nekima od svojih kolega da holandska
Vlada ima podatke da srpske snage kreću prema srebreničkoj enklavi,
moguće s namjerom da Holanđane uzmu za tačce. Van Mierlo je ipak
rekao da on ne vidi zašto se dogovoru s Miloševićem mora tako aktivno
težiti i da ministri ne trebaju očekivati mnogo od Miloševića. Njemački
ministar vanjskih poslova Klaus Kinkel je, sa svoje strane, tvrdio da od
Miloševića treba tražiti da prizna ne samo Bosnu već i Hrvatsku.
Sudeći po njihovim javnim istupima, vlade EU, a posebno
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:33 pm

francuski predsjednik Jacques Chirac, izgleda da su gajile velike nade u
pregovore između Bildta i Miloševića. I Bildtov pristup bio je nov. Za
razliku od Amerikanaca, on je redovito izmjenjivao informacije sa
vojnim komandantima. Iz perspektive Janviera i Smitha, budući da su
zračni napadi postali tigar od papira i da im nije bilo dozvoljeno da
koncentriraju svoje trupe, Bildtovi pregovori bili su jedina nada da se
spriječi katastrofa. Ali oni "nisu do jula shvatili", kako je objasnio jedan
oficir UNPROFOR-a, "da Bildt, u najvećoj mjeri, svira drugu violinu."
Do tada je prošlo više od mjesec dana otkako je okončan jedini dijalog
koji je mogao spriječiti katastrofu, onaj između Clintonove
administracije i Miloševića.
Dvadeset četvrtog juna, general Mladić izjavio je da dalji ispadi
muslimanskih snaga iz srebreničke enklave, po njegovom mišljenju,
predstavljaju povod za rat. U pismu štabu UNPROFOR-a u Sarajevu,
Mladić je spomenuo nekoliko napada koji su se desili prethodnog dana.
"Ovi napadi na teritorije pod kontrolom Vojske Republikc
Srpske... brutalno krše status Zaštićene zone Srebrenice. Zbog te
činjenice odlučno protestiram i upozoravam vas da ubuduće nećemo
tolerirati takve slučajeve."
U rano jutro 16. juna, muslimanski vojnici pod komandom Zulfe
Tursunovića upali su u Višnjicu, srpski zaselak pet kilometara zapadno
od granične linije enklave i ubili jednog srpskog vojnika i ranili tri
srpska civila. Portparol Vojske bosanskih Srba Milovan Milutinović
odmah je na lice mjesta pozvao predstavnike međunarodnih medija.
Pripremajući teren za ofanzivu koju će Srbi uskoro pokrenuti, on je
rekao okupljenim novinarima: "Muslimanski vojnici koji su izveli ovaj
napad prešli su linije kojima patroliraju holandski vojnici UN-a, čiji je
zadatak da spriječe upravo ovakve akcije. Stoga zaključujemo da su
snage UN-a stale na stranu muslimanske vojske."
12
Srbi su tvrdili da,
pošto mirovne trupe UN-a nisu razoružale bosanske snage u Srebrenici,
a ove druge su nastavile da upadaju u srpska sela, zaštićena zona više
nije zaštićena zona. Srbi imaju pravo da tamo uđu i sami

12
Stephen Kinzer, "Trupe bosanskih Muslimana promakle su snagama UN da bi upale
u jedno srpsko selo", The New York Times, 27. juna 1995.
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:34 pm

"demilitariziraju" to područje.

Post mortem

Nakon odbacivanja vojne strategije Smitha i Janviera i
neuspjeha pregovora između Frasurea i Miloševića, Srbi su znali da, u
suštini, slobodno mogu zauzeti istočne enklave. Iako je na strategijskom
nivou UNPROFOR dugo bio pripravan, na taktičkom je ipak bio
iznenađen kada se napad na Srebrenicu zaista desio. Za to je postojalo
više razloga. Obavještajni oficiri UNPROFOR-a dugo su procjenjivali
da će Srbima trebati brojna pješadija da savladaju 3.000 ili 4.000
naoružanih branitelja Srebrenice. Ono što nisu uspjeli otkriti je upravo
takva velika koncentracija trupa tokom mjeseca juna. I zaista, čak i
nakon što je srpski napad počeo 6. jula, holandski vojnici nisu otkrili
nikakav znak ofanzive velikih razmjera. Ne više od četiri ili pet tenkova
ili stotinu srpskih pješadinaca nije odjednom viđeno u pokretu. Također
nije bila uočena koncentracija artiljerije - još jedan siguran znak ofa-
nzivnih namjera. Izgledalo je da su Srbi počeli svoj napad sa istom
onom artiljerijom koju su dugo imali na tim položajima.
Štaviše, Srbi su napali iz samo jednog pravca, a ne, kako bi se
očekivalo u slučaju okružene zaštićene zone, iz više pravaca odjednom.
Tako su obavještajne službe UNPROFOR-a zaključile da Srbi ne
namjeravaju postići ništa više od svog dugoželjenog cilja da zauzmu
jugoistočni ugao enklave i steknu neometanu kontrolu nad važnim
putem tamo. Ovaj zaključak je pojačao i sam potpukovnik Karremans.
U stvari, u UNPROFOR-u je Holanđanin ranije stekao svojevrsnu
reputaciju zloslutnika, što je bio rezultat njegovih stalnih žalbi na
situaciju u kojoj se nalazio "Dutchbat". Međutim, u julu, u toku napada,
on je bio izuzetno uzdržan u svojim zvaničnim izvještajima i imao je
značajnu ulogu u (pogrešnom) minimiziranju osjećaja opasnosti.
Konačni faktor kuji je doprinio pogrešnom tumačenju ove situacije bilo
je da mnogi oficiri i političari, jednostavno, nisu mogli vjerovati da bi
se Srbi usudili zauzeti jedno područje pod kontrolom Ujedinjenih
nacija.
Srpska ofanziva bila je dobro planirana i izvedena. Oni su
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

Re: Srebrenicka hronika pad Srebrenice i stradanje Bosnjaka hronologija pdf knjiga tekst

PostPostao/la Administrator » Ned vel 08, 2015 3:34 pm

postigli totalno taktičko iznenađenje. Napadajući ograničenim snagama
duž fronta, gdje je napad već bio očekivan, uspjeli su više dana
obmanuti UN. Usto, Srbi su, kao i uvijek, djelovali oprezno.
Jasno je iz slijeda njihovih poteza da, do trenutka kada su ušli u
Srebrenicu, nisu posve odbacili mogućnosti odlučne međunarodne
reakcije. Svaki put kada je izgledalo da zračni napadi NATO-a
neposredno predstoje, oni bi zastali, i tek kad bi nebo ostalo prazno,
nastavili bi s napredovanjem. Kad je sve bilo gotovo, Karremans je
opravdano hvalio Mladića: "Vojnički, Vojska bosanskih Srba je
mudrim manevrima nadmašila Holandski bataljon." "To je bilo", rekao
je Karremans, "skoro kao partija Pacmana."
Kada je potpukovnik Karremans izrekao ovaj komentar 23. jula
1995. on očito još nije shvatao kakva je užasna sudbina snašla muškarce
Srebrenice. I nije bio usamljen u potcjenjivanju divljaštva bosanskih
Srba. Mali broj ljudi je očekivao da će oni pokušati potpuno uništenje
muškaraca Srebrenice. Ipak, to nije trebalo doći kao iznenađenje: znaci
su bili tu od početka sukoba.
Radovan Karadžić je ponudio prosto objašnjenje za srebrenički
masakr: "To nije bio pokolj koji je organizirala vojska, već osvetnički
napadi bosanskih Srba čije su rođake pobili Muslimani ranije tokom
rata."
1
Ipak, iako je mržnja na Muslimane Srebrenice morala igrati
izvjesnu ulogu, srpske akcije nisu bile karakterizirane divljim bijesom.
Ubijanja su vješto pripremljena i organizirana. Pored toga, ne čini se da
su likvidacije izvodili samo, niti čak uglavnom lokalne trupe ili
teritorijalci. Erdemović, Hrvat iz Tuzle, koji je kao pripadnik 10.
diverzantskog odreda sudjelovao u masovnoj likvidaciji blizu Pilica,
svakako nije bio lokalnog porijekla. Vojnici koji se vide na
"Petrovićevom snimku", snimljeni duž puta Bratunac - Milići
poslijepodne 13. jula, nosili su regularne uniforme Vojske bosanskih
Srba. Štaviše, razni svjedoci izvještavali su o prisutnosti paravojnih
jedinica, uključujući Arkanove "Tigrove", i snage specijalne policije u
ovom području.

1
Lindsey Hilsum, "Seoski tiranin opisuje svoje snove za Srbe, Independent, 16. juna
1996.
Image
Avatar korisnika
Administrator
Site Admin
 
Postovi: 2392
Pridružen: Sub pro 29, 2012 12:46 pm

PrethodniSljedeće

Vrati se na: Četnički zločini tokom agresije

Tko je online

Nema registriranih korisnika pregledava forum i 1 gost