Strana 1 od 2

PAŽNJA !!! ovdje je kratak SADRŽAJ čitavog foruma i direktan pristup temama

PostPostano: Uto vel 05, 2013 1:11 pm
Postao/la admin
Bookmark and Share
Forum je koncipiran po principu neke knjige, u kojoj podforumi predstavljaju poglavlja knjige. :techie-studyingbrown:
Ovo je kratak sadržaj te «zamišljenje» knjige koji treba da omogući posjetiocu foruma 8-) da se lakše snađe u pregledavanju foruma, brzi pregled-pristup i pronalaženje ono što ga interesuje od tematike,
te da mu učini samo pregledavanje slično pregledavanju jedne velike dobre historijske knjige. :shhh:

klikom na bilo koji naslov dole, ulazi se direktno u temu foruma !!!!!!!!!!!!!!!!!
(napomena: pošto je forum još uvjek u "izgradnji" postepeno će biti dodate pojedine teme i poglavlja :violin: )

Re: PAŽNJA !!! ovdje je kratak SADRŽAJ čitavog foruma i direktan pristup temama

PostPostano: Uto vel 05, 2013 2:19 pm
Postao/la admin
Bookmark and Share


!
klikom na bilo koji naslov dole,
ulazi se direktno u temu foruma !!!!!!!!!!!!!!!!!

I POGLAVLJE (forum)
RIMSKO – ILIRSKO RAZDOBLJE

1. Starosjedilačko romanizirano stanovništvo Bosne
1. Desitijati – starosjedilačko pleme od kojeg vuku porijeklo današnji Bošnjaci
2. Karta Bosne - starosjedilačka plemena (ANU BH)
3. Karta Bosne - starosjedilačka plemena (Ivo Bojanovski)
4. O sintezi starosjedilaca i pridošlih Slavena (Enver Imamović)
5.Starosjedilačka plemena u Bosni nisu bila ilirska (ANU BH)
6. Starosjedilačka plemena u Bosni NISU bila ilirska (Ivan Mužić)
7. DAI kao dokaz romaniziranog stanovništva u Bosni
8. Doseljenje Sklavina na Balkan i prostor Bosne (Ivan Mužić)
9. Starosjedilačko i doseljeno romansko stanovništvo Bosne
10. Bosanski "Iliri" prije i za vrijeme Rimskog carstva (E.Imamović)

2. Bosna u ovom historijskom razdoblju
1. Prostor Bosne u prethistoriji i antici (Enver Imamović)
2. Rimski spomenici u Bosni (Glasnik Zemaljskog Muzeja 1936.g.)
3.Vladavina Gota na teritoriji rimske Dalmacije (Ivan Mužić)

3. Karte Balkana iz ovog historijskog perioda
1.Karta rimske provincije ILLYRICUM, u kojoj je Bosna
2.Karta prikaza Gotske kraljevine oko 500. g. (Nada Klaić)
3.Karta prikaza Justinijanovog Bizanta oko 527.g
4. Karta Ostrogotskog kraljevstva (Atlas of World History)

4. Romani-Vlasi
1.O pojmu Vlasi
2.U toku slavenizacije ime Vlasi je GUBILO OZNAKU ETNIČKE GRUPE I DOBIVALO značenje privrednog zanimanja
3. Balkanski srednjovjekovni Vlasi su pričali RUMUNSKIM jezikom
4. Petar Skok o Vlasima (Glasnik Zemaljskog Muzeja iz 1918.g.)
5.Sima Ćirković o Vlasima (iz knjige Srbi u srednjem vijeku)
6. O procesu slavinizacije romanskih Vlaha (ANU BH iz 1967.g.)
7. Ivan Mužić o Vlasima (knjiga Hrvatska povijest devetog stoljeća 2006.g.)
8. Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1905.g. o Vlasima
9. DAI o Vlasima
10. Relja Novaković o Vlasima (iz knjige Gde se nalazila Srbija od 7.do 12.veka)
11. Vladimir Ćorović o Vlasima ( iz knjige "Istorija srba")
12. Ferdo Šišić o Vlasima (iz knjige "Povijest Hrvata")
13. Karta s prikazom pravaca širenja Vlaha na Balkanu

5. Ilirska plemena na prostoru Balkana
1. «Ilirska» plemena u BH (Vjekoslav Klaić)
2. Karta ilirskih plemena u Bosni (Aleksandar Stipčević)
3. Karte ilirskih plemena (izvor internet)
4. Kraljevina Ilirija u doba kralja Agrona (3.stoljeće pne)

6.ALEXANDAR STIPČEVIĆ Iliri (knjiga)
1.Etnogeneza Ilira
2. Jezik Ilira
3. Teza da su Albanci porijeklom Iliri
4. Topografija llirskih plemena
5. Nešto o invaziji Kelta
6. Ilirska država i početak ratova s Rimom
7. Ratovi Rima protiv pojedinačnih ilirskih plemena
8. Iliri kao vojnici i carevi Rimskog carstva
9. Karta važnijih ilirskih arheoloških nalazišta

Prodori Slavena u rimske provincije
1. Dolazak i naseljavanje Slavena na Balkan i u Bosnu (Glasnik ZM iz 1905.g.)
2. Slaveni su u Panoniji još od 2.vijeka
3. 536.g. grad Salona sa strahom sluša ratne pokliče Slavena
4. Slaveni su u Bosni u vrijeme Ostrogotske kraljevine 488-555
5. DAI kao dokaz Slavena i Avara u Dalmaciji

Re: PAŽNJA !!! ovdje je kratak SADRŽAJ čitavog foruma i direktan pristup temama

PostPostano: Uto vel 05, 2013 6:41 pm
Postao/la admin
Bookmark and Share


!
klikom na bilo koji naslov dole,
ulazi se direktno u temu foruma !!!!!!!!!!!!!!!!!

II POGLAVLJE (forum)
HISTORIJA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE

1. Bosna u ranom srednjem vijeku
1. Postanak i značenje imena Bosna
2. Nada Klaić - Bosna je samostalan politički subjekt
3. Bosna je KNEŽEVINA 822.g. (ANU BH 2010.g.-Tibor Živković)
4. Bosna početkom 9.vijeka u okviru "susjednih oblasti"
5. Karta s prikazom avarske i franačke države krajem 8.vijeka (Nada Klaić)
6. Bosna u okviru avarskog kaganata do 796.g - karta
7. Bosna oko 814.g. - karta
8.Po Vjekoslavu Klaiću Bosna postoji još 822.g.
9. Kraljevstvo Slavena iz LJPD je bilo sa središtem u Bosni (Ivan Mužić)

2. O Bošnjacima (Bošnjanima) srednjovjekovne Bosne
1.Pleme Busani su naselili Bosnu (Kasper Zeuss)
2. Tvrtko sebe navodi u povelji kao jednog od Bošnjaka
3. O terminu Bošnjani Tomislav Raukar (knjiga Hrvatsko srednjovjekovlje)
4. Sandalj Hranić za sebe kaže da je Bošnjak
5. Sandalja Hranića kao Bošnjaka navode Dubrovčani u pismu 1407.g
6. John Fine:Bosnu naseljavaju Bosanci
7. Teza o Gotskom porijeklu Bošnjaka
8. Vlatko Vuković sa svojim Bošnjacima na Kosovu polju
9. Hrvoje Vukčić sa Bošnjacima vlada Dalmacijom
10. Bošnjaci i Srbi nisu bili iz iste etničke grupe (Relja Novaković)
11. Bošnjani su etnička/narodnosna a NE teritorijlna odrednica

3. Historijski relevantni spomeni Bošnjaka (Bošnjana)
1. Najstariji historijski spomen Bošnjaka je u LJPD, a vezano za događaje 845-864
2. Bošnjaci kao vlastela=svjedoci u bosanskim poveljama
3. 1376. dubrovački izvor jasno razlikuje NACIJE: Bošnjake od Slavena / Srba
4. Spomen Bošnjaka u intitulaciji dva posljednja bosanska kralja
5. 1461.g. kralj Tomašević u pismu papi Piu II
6. Bošnjaci 1332. u čuvenoj povelji Stepana II Dubrovčanima
7. 1155. u bizantskoj carskoj tituli Manuela Komnena
8. 1440. životopisac kralja Vladislava spominje Bošnjake
9. 1373.g spomen Bošnjaka u "Dubiji"
10. 1433. spomen Bošnjaka na Baselskom katoličkom koncilu
11. 1376. dubrovačka povelja BOŠNJAKE jasno razlikuje od Vlaha
12. Nikola Lašvanin u svom ljetopisu navodi Bošnjake 1059.god.
13. 1666.g. IVAN LUČIĆ De regno Dalm. et Croat., str. 309
14. 1601.godine Mavro Orbini u "Kraljevstvu Slavena"
15. Prvi broj Glasnika ZM 1889. navodi Bošnjake u vrijeme bosanske banovine

4. Bosna (Bosona) iz DAI
1. Prvi spomen Bosne (Bosone)
2. Bosona na historijskim kartama
3. Bosna je u 10.vijeku zasebna oblast-provincija do Save !!
4. Karta Bosone iz "Historije naroda YU", 1953. g.
5. Dr Adem Handžić: Bosna je postojala kao poseban teritorij
6. Bosna je BANOVINA i prije 930.g.(Vjeko Klaić)
7. Bosna je banovina u vrijeme pisanja DAI a i 100 godina prije
8. Desnik i Katera se ne nalaze U Bosni, nego PREMA Bosni
9.Bosona nije bila dio Servie (Relja Novaković)
10. Bosona nije bila dio Serblie ( Konstantin Jireček)
11. Salines iz DAI nije današnja Tuzla !!

5.Ostale sklavinije iz DAI
1."Ostale Sklavinije" - navod iz DAI
2.Porfinogenitove "susjedne oblasti"/Relja Novaković/

Re: PAŽNJA !!! ovdje je kratak SADRŽAJ čitavog foruma i direktan pristup temama

PostPostano: Čet lip 12, 2014 9:34 am
Postao/la admin
6.Bosanski vladari, njihovi grbovi ; grbovi Bosne
1.Grb Bosne iz Fojničkog grbovnika
2.Stablo Kotromanića (Enver Imamović) - VELIKI prikaz
3.Hronološki prikaz svih bosanskih vladarara(Sima Ćirković)
4.Rodoslovno stablo Kotromanića (Sima Ćirković)
5.Grafička šema rodoslovnog stabla dinastije Kotromanića (Zlatko Lukić)
6.o Fojničkom grbovniku u Glasniku Zemaljskog muzeja iz 1889.g.
7.Da li je ime Kulin romanskog/vlaškog porijekla ??
8.Ivan Kotromanović-prvi poznati ban iz dinastije Kotromanića
9.Zagonetni bosanski ban - u vrijeme kojeg Krešimira ???
10.1042. spomen bosanskog bana
11.Teza o njemačkom porijeklu Kotromanića (Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1906.g.)
12.Enver Imamović: Bosanska dinastija Kotromanića - VIDEO
13.Orbinijev grb Bosne (Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1929.g)
14.O grbu Bosne po njemačkom hroničaru Ulrich von Richental
15.Grbovi porodica Kotromanića, Tvrtkovića (Fojnički grbovnik)
16.Grbovi porodica Kosača, Hrvatinića (Fojnički grbovnik)
17.Rodoslovna tablica Kosača, Hrvatinića, Pavlovića (Sima Ćirković)
18.Grafička šema rodbinskih veza bosan.dinastija sa susjednim (Zlatko Lukić)
19.Imena i prezimena srednjovjekovne bosanske vlastele (Glasnik ZM iz 1906.g.)
20.O bosanskom novcu (Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1894.)
21.O bosanskom novcu (Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1898.)
22.Kralj Tomaš za kralja Ugarske
23.Sin kralja Tomaša Stjepan Tomašević kao srpski despot
24.Nevjerni kraljevi Tomaš/Tomašević
25.O smrti Stjepana Tomaševića, zadnjeg kralja bosanskog
26.O kraljici Katarini - Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1893.g
27.Natpis sa groba kraljice Katarine u Rimu
28.Sudbina kraljevske djece Katarine i Žigismunda
29.Stjepan Kosača prelazi Turcima i postaje Ahmed Hercegović

7.Povelje u srednjovjekovnoj Bosni
29.8.1189. povelja Kulina Bana
O povelji Kulina bana (Godišnjak ANU BH iz 2009.g.)
U poveljama bosanskih vladara vlasteli NEMA znaka krsta (A.Solovjev)
O pojmu DOBRI Bošnjanin u poveljama
1332. nadaleko poznata povelja Stepana II Dubrovčanima
1323.god. povelja Stepana II (A se pisa Pribisav dijak bana Stepana koji držaše od Save do mora, od Cetine do Drine)
6.Spisak povelja (A.Solovjev 1949.g.)


banske
1232. povelja bana Ninoslava
1240. Povelja bana Mateja Ninoslava
1249. povelja bana Ninoslava
1287. Povelja bana Prijezde I
1322. povelja Stepana II ključkom knezu Vukosavu Hrvatiniću
1323. povelja Stepana II ključkom knezu Vukosavu Hrvatiniću
1329.g. povelja Stepana II knezu Vukcu u Ribićima
1333.g. povelja Stepana II Dubrovčanima u Srebreniku
1353.g.povelja bana Tvrtka knezu Vlatku Vukoslaviću na Suhoj
1354.g. povelja bana Tvrtka knezu Vlatku Vukoslaviću
1357 g. povelja bana Tvrtka knezu Vlatku Vukoslaviću
1366. Povelja bana Tvrtka I
1367.g. povelja bana Tvrtka knezu Pavlu Vukoslaviću
1367. Povelja bana Tvrtka I

kraljevske
1376. Povelja kralja Tvrtka I
1378.g. povelja kralja Tvrtka Dubrovčanima u Sutjesci (Vareš)
1380.g. povelja kralja Tvrka izdata u Moštrima
1382.g. povelja kralja Tvrtka u Bišću kod Blagaja
1387. Povelja kralja Tvrtka I
1390. Povelja kralja Tvrtka I Šibeniku (na latinskom jeziku)
1392.g. povelja kralja Dabiše Dubrovčanima
1395.g. povelja kralja Dabiše
1398. Povelja kralja Ostoje
1399. Povelja kralja Ostoje
1404.g. pisma kralja Ostoje Dubrovčanima
1407. Povelja kralja Tvrtka II
1418. Povelja kralja Ostoje u Bišću
1419.(mart) Povelja kralja Ostojića
1419.(decembar) Povelja kralja Ostojića
1420. Povelja kralja Tvrtka II
1421. povelja Tvrka II Kotromanića Dubrovčanima
1443. Povelja kralja Tvrtka II
1444. Povelja kralja Tomaša
1446.g. povelja kralja Tomaša
1451. Povelja kralja Tomaša
1461.g. povelja kralja Stjepana Tomaševića pisana u Jajcu
1461.g. povelja kralja Tomaševića u Bobovcu

Re: PAŽNJA !!! ovdje je kratak SADRŽAJ čitavog foruma i direktan pristup temama

PostPostano: Pet lip 13, 2014 2:49 pm
Postao/la admin
8.Historijske karte srednjovjekovne Bosne
NAJBOLJA historijska karta srednjovjekovne Bosne
Najbolja, poznata karta Marka Vege
Srednjovjekovna Bosna (Enver Imamović)
Od "zemljice" Bosone do najveće države Balkana
Bosna (Bosona) u vrijeme pisanja DAI 950.g.
Bosna i okolne države po pisanju DAI (Nada Klaić)
Bosna za vrijeme bana Kulina (Marko Vego)
Bosna za vrijeme Stepana II Kotromanića (Marko Vego)
Bosna u vrijeme kralja Tvrtka (Marko Vego)
Bosna nakon pada 1463.g. (Dubravko Lovrenović)
Bosna po pisanju LJPD-a (Nada Klaić)
Bosna u vrijeme ustanka Ljudevita (Nada Klaić)
Bosna u vrijeme hrvatskog kralja Tomislava 910-928 (Nada Klaić)
Bosna oko 1230.g.
Bosna u vrijeme bana Ninoslava oko 1244. (Sima Ćirković)
Bosna i Balkan 1250.godine (Dubravko Lovrenović)
Bosna kraljevina 1382. (Dubravko Lovrenović)
Bosna kraljevina 1390.godine (Dubravko Lovrenović)
Posjedi-oblast Hrvoja Vukčića 1398.-1412. (Dubravko Lovrenović)
Bosna u prvoj polovini XV vijeka (Marko Vego)
Kraljevina Bosna u 15.vijeku ( Longman)
Karte prikaza pohoda Ugarske na Bosnu 1406-1408. (Dubravko Lovrenović)
Ugri u Bosni do lašvanske bitke 1410-15. (Dubravko Lovrenović)
Posjedi oblasnih vladara u Bosni početkom 15. vijeka
Bosna u vrijeme turskog osvajanja (Sima Ćirković)
Srebrenička i Jajačka banovina 1526.g


9.Ratovi Bosne i Bošnjaka
"Od Save do mora, od Cetine do Drine“ zapisao dijak bana Stepana 1323.
Bosnom je samo PRIVREMENO vladao poneki susjedni vladar
Kulin ban upada u Serviu sa mnoštvom "pogana"..
1235-38 krstaški rat Ugarske i pape protiv Bosne
1302-1322.g. rat Bosne i Bošnjaka protiv Hrvata i Šubića
1329.godine rat Bosne i srpske države
1350. rat Bosne i srpske Dušanove države
1363. velika pobjeda Bošnjaka u novom križarskom pohodu Mađara na Bosnu
27.8.1388. bitka kod Bileće, Bošnjaci potukli Osmanlije
Tvrtko je na zapadu bio prihvaćen kao pobjednik kosovske bitke
1408-1409.g. novi krstaški pohod mađara na Bosnu
1415. ugarska vojska poražena u Bosni uz pomoć Osmanlija


klikni na sljedeću stranicu u donjem desnom uglu