15. August 2013.

FOJNICA katastarska karta opštine

Share

FOJNICA katastarska karta opštine

karta izdvojena sa katastarske karte SR BiH koja se može pogledati ovdje

katastar-FOJNICA.png

Relevantni clanci

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.