20. May 2013.

“Bogumilski raskolnici” su bili pokršteni protiv svoje volje

Share

Izdvojeno iz knjiga: Mustafa Imamović: Historija Bošnjaka, strana 105 Dr Muhamed Hadžijahić: Porijeklo bosanskih muslimana, strana 43 (original skenirane stranice se mogu pogledati dole ispod teksta) Biskup Nikola Modruški je, kao papski izaslanik u Bosni 1461-1463. nagovorio kralja Stjepana Tomaševića da prestane taktizirati sa Osmanlijama i da se u cjelosti osloni na Ugarsku i krščansku […]

Read more
12. May 2013.

“Lažni kršćani” su u vrijeme kralja Tomaša pokršteni SILOM

Share

Kraljeva akcija protiv patarena, koja je trajala skoro dvije godine, veoma je slabo poznata. Nema nikakve sumnje da se više nije radilo o pokrštavanju pristalica bosanske crkve, za to nije bila potrebna nikakva nasilna akcija, već o pokrštavanju «krstjana» i bosanske crkvene hijerarhije. Izgleda da je sve počelo time što je kralj naredio da se […]

Read more
12. May 2013.

Bošnjani heretici NEĆE da prime pravoslavlje

Share

izdvojeno iz knjiga: Sima Ćirković: Istorija srednjovjekovne Bosne, strana 319. Dr Adem Handžić: Tuzla i njena okolina u 16.vijeku, strana 82. (orginal skenirane stranice se mogu pogledati ispod teksta) 20.juna 1459. sultan Mehmed II je dobio u ruke Smederevo, a na Bošnjake je pala teška ljaga izdaje. Bosanskog kralja i njegovog brata je naročito žestoko […]

Read more