Category Archives: Historija BiH

No Thumbnail

Petar Skok o Vlasima

FacebookTwitterGoogle+Share

Glede daljnega razvitka značenja riječi WALH=ROMAN, čita se u najnovijem izdanju Weiganda, da su Goti, došavši na donji Dunav, prenijeli ovu riječ na romansko stanovništvo tog kraja. Bilo tome , kako mu drago, slavenska riječ VLAH, koja se nalazi u svim slavenskim jezicima u ZNAČENJU

No Thumbnail

Od Vlaha pravoslavne vjere potiču pravoslavni Srbi

FacebookTwitterGoogle+Share

Glasnik Zemaljskog muzeja iz 1905.g. Lako je pretpostaviti, da je baš pokrajina Dalmacija, koja je sigurno bila latinska a ipak tako malo tragova latinštine sačuvala, odstupila jedan dio svog ilirsko-romanskog žiteljstva južnijim krajevima. Možda su ih zato ZAMIJENILI Vlasi SA ISTOKA, koji su se približili

No Thumbnail

Pojam Vlah kao pogrdna riječ

FacebookTwitterGoogle+Share

izdvojeno sa teme Petar Skoku o Vlasima u Glasniku Zemaljskog muzeja iz 1918.g. viewtopic.php?f=7&t=196 K tome dolazi još i to, da riječ VLAH ima, poput riječi ŠOKAC, u nekim krajevima POGRDNO značenje, koje se potencira izrazima: šokci ubokci, vlasi siromasi; vlaški post i šokačka molitva

No Thumbnail

Dr Adem Handžić o Vlasima u turskom periodu

FacebookTwitterGoogle+Share

izdvojeno iz knjige Dr Adem Handžić: Tuzla i njena okolina u XVI vijeku koja se može pročitati ovdje Vlasi – koji su zbog karaktera svoje osnovne privrede, stočarstva, bili pokretni i u početku činili poluvojničku organizaciju, od kojih su regrutovani brojni martolosi koji su vršili